De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tatoeageverwijdering met lasertherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tatoeageverwijdering met lasertherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
Tatoeages zijn moeilijk te verwijderen met lasertherapie. Tevens is het risico op complicaties hierbij sterk aanwezig. Dit maakt tezamen met onvoldoende kennis tatoeages een moeilijk te behandelen indicatie binnen de huidtherapie.
Doelstelling
Het doel van dit onderzoeksrapport is om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het gebied van het verwijderen van tatoeages met lasertherapie.
Vraagstelling
Wat zijn de wetenschappelijk aantoonbare behandelresultaten bij het verwijderen van donker gepigmenteerde tatoeages met de Q-switched Nd:YAG laser van 1064 nanometer?
Materiaal en methode
Dit onderzoeksrapport bevat een beschrijvend literatuuronderzoek welke is gebaseerd op de beschikbare relevante literatuur geselecteerd uit verschillende medische databanken.
Resultaten
Het ontbreken en inconsequent vermelden van gegevens over behandelvariabelen en het heterogene karakter van de onderzoeken wordt weergegeven binnen de resultaten. Uit de onderzoeken blijkt dat behandelvariabelen vanuit diens onderlinge samenhang alle in meer of mindere mate invloed hebben op de mate van verwijdering en het optreden van complicaties. De resultaten geven weer dat met het toenemen van verwijdering van het tatoeage pigment, de hoeveelheid complicaties stijgt. Complicaties komen frequent voor bij een gemiddeld tot donker huidtypen. Echter wordt inconsequent onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente complicaties en zijn gegevens met betrekking tot het huidtypen beperkt beschikbaar.
Conclusie
Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de Q-switched Nd:YAG laser (1064 nm) donker gepigmenteerde professionele en amateuristische tatoeages bij lichte, gemiddelde en donkere huidtypen verwijdert. De effectiviteit, efficiëntie en veiligheid van de behandeling verdienen nadere optimalisatie. De behandelvariabelen blijken hiervoor bepalend. Nader onderzoek naar de ideale behandelvariabelen en diens samenhang kan dit bewerkstelligen.
Trefwoorden: tatoeage, verwijdering, complicaties, Q-switched laser

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk