De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dichoptische training: een nieuwe behandeling voor volwassenen met amblyopie

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Dichoptische training: een nieuwe behandeling voor volwassenen met amblyopie

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

Doelstelling: Uit recent onderzoek blijkt dat dichoptische training de visus kan verbeteren bij jong volwassenen met anisometropie en/of strabismus amblyopie. Het is nog onbekend hoeveel trainingsuren nodig zijn om een bepaalde visusstijging te bereiken. In dit literatuuronderzoek wordt gekeken naar het effect van dichoptische training op de visusstijging per tijdseenheid bij jongvolwassen vanaf 15 jaar met anisometropie en/of strabismus amblyopie.

Methode: De artikelen zijn geselecteerd aan de hand van databank PubMed. Deze artikelen beschreven het aantal trainingsuren, dichoptische training als interventie en als uitkomstmaat visusstijging. Vervolgens zijn de relevante artikelen beoordeeld op betrouwbaarheid en toepasbaarheid.

Resultaten: Het gemiddeld aantal trainingsuren varieerde van 5.3 tot 40 uur. De grootste gemiddelde visusstijging was 0.34 logMAR (0.1-0.58, p = 0.009) met 29 uur dichoptische training. Uit de analyse van dit literatuuronderzoek was een visusstijging in combinatie met oplopende trainingsuren zichtbaar. Echter na een follow-up periode van 2 en 6 maanden was een terugval van de visus waarneembaar, respectievelijk 0.02 en 0.05 logMAR.

Conclusie: De resultaten uit dit literatuuronderzoek tonen aan dat er een relatie is tussen de visusstijging en het aantal trainingsuren met dichoptische training. Over de visusstijging per tijdseenheid kan nog geen volledige uitspraak worden gedaan. Daarbij is er nog onvoldoende bewijs wat het behoud van therapie effect is op lange termijn. Desondanks doen resultaten op basis van de kleine onderzoeksgroepen vermoeden dat dichoptische training als potentiële behandeling kan worden toegepast bij jongvolwassenen met amblyopie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingOogzorg
AfdelingParamedische Studies
PartnersHogeschool Utrecht
Datum2018-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk