De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociale media als communicatie-instrument.

Adviesrapport AMREF Flying Doctors. [Hoe sociale media inzetbaar zijn als aanvulling op de bestaande communicatiestrategie.]

Rechten:

Sociale media als communicatie-instrument.

Adviesrapport AMREF Flying Doctors. [Hoe sociale media inzetbaar zijn als aanvulling op de bestaande communicatiestrategie.]

Rechten:

Samenvatting

AMREF Flying Doctors maakt deel uit van het wereldwijde AMREF-netwerk. Dit is de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika, met hoofdkantoor in Nairobi, Kenia. AMREF Flying Doctors werkt vanuit haar kantoor in Leiden onder meer aan draagvlakversterking en fondsenwerving voor de projecten en programma's die in Afrika worden uitgevoerd. De gemiddelde leeftijd van de donateurs en overige betrokkenen van de organisatie ligt boven de 40 jaar. In de strategische en communicatieplannen worden sociale media genoemd als geschikt communicatie-instrument om zowel de naamsbekendheid te vergroten als het draagvlak te versterken. Dit zijn twee belangrijke communicatiedoelstellingen van AMREF Flying Doctors. De beleidsvraag die AMREF Flying Doctors heeft voorgelegd aan het begin van onderzoek en adviesvorming, is: "Hoe kan AMREF Flying Doctors sociale media op effectieve en efficiënte wijze inzetten, passend binnen de huidige communicatiestrategie?" Strategisch advies: Het onderzoek dat voor dit adviesrapport is uitgevoerd, toont dat sociale media daadwerkelijk als communicatie-instrument inzetbaar zijn. Uitgaande van de kenmerken van sociale media en de doelstellingen die AMREF Flying Doctors wil behalen, vinden deze het beste aansluiting bij de basisstrategie dialogisering met tweerichtingsverkeer als belangrijke eigenschap. De strategie draait om het bekendmaken van informatie en het voeren van dialoog met de doelgroep. AMREF Flying Doctors wil graag een jongere doelgroep aanspreken en betrekken bij haar werk. De doelgroep 25 tot en met 34 jaar is in dit advies gekozen als belangrijkste doelgroep om met behulp van sociale media te bereiken. Deze leeftijdsgroep maakt het meest gebruik van sociale netwerken en communities. Operationeel advies: Het is verstandig om een aantal kanalen actief in te zetten, dit zijn Facebook, Twitter en YouTube. Facebook kan gezien worden als hoofdkanaal, deze toepassing is namelijk erg veelzijdig en heeft de mogelijkheid om direct te linken aan de profielen op YouTube en Twitter. Het is van belang om nieuwswaardige informatie op de kanalen te plaatsen, dit vergroot namelijk de kans op verspreiding. Het vinden van aansluiting bij de gewenste identiteit van de doelgroep is zeer belangrijk. Om de ontwikkelingen op de kanalen beter in kaart te brengen, is het essentieel om regelmatig te monitoren en elk kwartaal een evaluatiesessie te plannen. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van profielen op sociale media. Het inzetten van dit instrument brengt wel personeelskosten met zich mee. De intern verantwoordelijke zal naar inschatting tien uur per week besteden aan sociale media, dat uitkomt op 0,25 fte. Naar verloop van tijd kan het aantal uren dat werkelijk besteed wordt, bekeken en zo nodig bijgesteld worden. Behalve de kosten voor de inzet van personeel kunnen er ook marketingkosten gemaakt worden. Het is mogelijk om bijvoorbeeld op Facebook te adverteren. Dit kan zowel gericht zijn op gebruikers in het algemeen als op specifieke doelgroepen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerAMREF Flying Doctors, Leiden
Datum2012-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk