De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Acute scaphoïdfractuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Acute scaphoïdfractuur

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Hoewel het carpale scaphoïd een van de kleinste botten in het lichaam is, vormt de scaphoïdbreuk 60% tot 90% van de totale carpale fracturen. De meerderheid van deze letsels treedt op bij jonge mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud. De behandeling van acute stabiele of minimaal gedisloceerde scaphoïdfracturen blijft een punt van discussie. Deze kunnen ofwel operatief (percutaan of open reductie interne fixatie, verder aangeduid als ORIF) of conservatief behandeld worden met als doel fractuurconsolidatie en de terugkeer van functionaliteit en het oorspronkelijke activiteitenniveau. Het doel van deze literatuurstudie is het vergelijken van de korte- en langetermijneffecten van de operatieve ingreep versus conservatieve behandeling op de polsmobiliteit en de knijpkracht bij de patiënten met de acute stabiele en/of minimaal gedisloceerde fractuur van het os scaphoideum.
Methode: In de databases PubMed, CINHAL, PEDro, Cochrane Library en Science Direct is gezocht naar artikelen gepubliceerd in periode 2005 tot 2011 die de operatieve en conservatieve behandeling van de acute stabiele en/of minimaal gedisloceerde scaphoïdfractuur met elkaar vergelijken. De gevonden artikelen moeten aan de gestelde in- en exclusiecriteria voldoen. De methodologische kwaliteit is beoordeeld met PEDro en Quorom scorelijsten.
Resultaten: Er zijn zes studies geselecteerd. In drie studies is significant betere knijpkracht bij de operatief behandelde patiënten gevonden. In twee studies hebben patiënten die de operatieve ingreep hebben ondergaan, significant betere polsmobiliteit. Twee artikelen geven geen duidelijke resultaten weer.
Deze resultaten zijn echter kortdurend en een jaar na het trauma is er geen verschil in knijpkracht en polsmobiliteit van de patiënten die operatief en van hen die conservatief behandeld zijn.
Conclusie: Uit de literatuur kan men concluderen dat operatieve behandeling van de acute stabiele en/of minimaal gedisloceerde scaphoïdfractuur een significant beter effect heeft op de knijpkracht en de polsmobiliteit dan conservatieve behandeling met de spalkimmobilisatie. Deze voordelen van de operatieve behandeling zijn echter van korte duur.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk