De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van spiegeltherapie op fantoomledematen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van spiegeltherapie op fantoomledematen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vraagstelling: Wat is het effect van spiegeltherapie met een mirror-box op
fantoomledematen? En zou dit een goede behandelmogelijkheid zijn voor patiënten die last
hebben van hun fantoomledemaat?
Achtergrond: In Nederland vinden jaarlijks vele amputaties plaats als gevolg van een trauma
of circulatiestoornissen. Tussen de 50 en 90 procent van deze patiënten krijgen te maken
met fantoompijn of ervaren op een andere manier hinder van hun fantoomledemaat. Als
gevolg hiervan neemt hun kwaliteit van leven af en zijn ze beperkt in hun dagelijks leven.
Ook leidt dit tot hogere medische kosten. Tot nu toe is er nog geen behandeling die de
gevolgen van fantoompijn en fantoomsensaties kan verminderen en de controle over het
fantoom kan laten toenemen.
Doel: Het doel van dit onderzoek is om door middel van een literatuurstudie na te gaan wat
de effecten zijn van spiegeltherapie met behulp van een mirror-box op een fantoomledemaat
en om te kijken of dit een mogelijke behandelmethode is.
Methode: Er is gezocht naar artikelen in de databases van PubMed, ScienceDirect, Omega
en via het Erasmus Medisch Centrum.
Resultaten: Door het zien van een spiegelbeeld van de intacte ledemaat kunnen de
motorische en sensorische cortex die corresponderen met het geamputeerde ledemaat
geactiveerd worden. Hierdoor kan corticale reorganisatie ongedaan gemaakt worden en
nemen de fantoompijn en fantoomsensaties af en kan de controle over het fantoomledemaat
toenemen.
Hoe eerder na de amputatie gestart wordt met de behandeling, hoe groter de kans op
positieve effecten. Maar ook jaren na de amputatie kan de behandeling nog effectief zijn.
Slotbeschouwing: Door spiegeltherapie met een mirror-box kunnen de fantoompijn en de
fantoomsensaties afnemen en kan de controle over het fantoomledemaat toenemen.
Hierdoor lijkt spiegeltherapie een behandelmogelijkheid voor patiënten die last hebben van
een fantoomledemaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk