De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Compressietherapie bij veneuze ulcera

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Compressietherapie bij veneuze ulcera

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de huidtherapeutische praktijk dient zich regelmatig de vraag aan, welke
compressietherapie voor veneuze ulcera het beste resultaat verschaft. Om hier meer
duidelijkheid over te verkrijgen is de volgende vraagstelling gebruikt voor het
afstudeeronderzoek;
Wat is het verschil in effectiviteit bij de behandeling van patiënten met een veneuze ulcus;
zwachtelen, Therapeutisch Elastische Kousen, Intermitterende Pneumatische Compressie of
een combinatie hiervan?
Het doel van dit onderzoeksrapport is, duidelijkheid te verkrijgen welke compressietherapie
het meest effectief is bij de genezing van veneuze ulcera.
Om het literatuuronderzoek uit te voeren is gebruikt gemaakt van de databanken op internet;
Pubmed, Chocrane en Lucas. Tevens zijn er voor het literatuuronderzoek verschillende
protocollen voor veneuze ulcera geraadpleegd. De onderzoeken die gebruikt zijn voor dit
rapport maken geen onderscheid tussen mannen, vrouwen, leeftijd of mobiliteit. Omdat
veneuze ulcera van diabetespatiënten een andere behandeling vereisen, worden
diabetespatiënten in dit onderzoeksrapport uitgesloten van deelname (Rutten, 1999)
Het onderzoek toont het volgende aan;
TEK lijkt effectiever dan zwachtelen. Dit blijkt uit de onderzoeken van: Jünger (2004),
Polignano (2004), Hendricks (1985), en Koksal (2003).
De combinatie van IPC met TEK geeft goede resultaten. Dit blijkt uit de onderzoeken van
Smith (1990) en Schuler (1996). Het verschil in genezing van de ulcus is echter niet groot.
De combinatie van IPC met zwachtelen wordt beschreven in de onderzoeken van McCollogh
(1994) en Kumar (2002). Deze onderzoeken geven tegenstrijdige resultaten.
Het onderzoek van Algaput en Dayioglu (2005) wijst uit dat IPC effectiever is dan TEK. Dit is
echter het enige onderzoek dat deze vergelijking van behandelmethodes maakt.
Uit de onderzoeken van Coleridge-Smith (1989), McCulloch (1994), Schuler (1996) en Smith
(1990) wordt duidelijk dat IPC in combinatie met een andere vorm van compressietherapie
meer effectief is dan één compressietherapie alleen.
Na de literatuur met elkaar te hebben vergeleken kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
TEK is meer effectief dan zwachtelen
IPC lijkt effectiever dan TEK, hiervoor zijn echter meer onderzoeken nodig, om dit te
bevestigen.
Het verschil in effectiviteit tussen IPC en zwachtelen wordt niet aangetoond in dit onderzoek.
De combinatie van IPC met TEK of zwachtelen is effectiever dan TEK of zwachtelen alleen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingHuidtherapie
AfdelingParamedische Studies
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk