De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kunnen sociale netwerken een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling rondom duurzaamheid?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kunnen sociale netwerken een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling rondom duurzaamheid?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit adviesrapport is om in juni 2013 een advies uit te brengen aan de gemeente Zeist. Dit advies omvat een aantal aanbevelingen over hoe sociale netwerken een bijdrage kunnen leveren om de doelstelling rondom duurzaamheid te realiseren. De beleidsvraag is: ‘Hoe kunnen sociale netwerken een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling rondom duurzaamheid?’ Met sociale netwerken wordt een groep mensen bedoeld die elkaar kennen of samenwerken rondom een bepaald thema. Dit kan zowel offline als online zijn. Met de doelstelling rondom duurzaamheid wordt de doelstelling rondom het icoon ‘Duurzame buurten’ bedoeld. Het beoogde doel hierbij luidt als volgt: in 2014 zijn in minimaal 10 wijken of buurten duurzame initiatieven gestart. Om de beleidsvraag te kunnen beantwoorden zijn er vier onderzoeksvragen (zie onderstaand) opgesteld die weer onderverdeeld zijn in 12 deelvragen. Voor de deelvragen verwijs ik u graag door naar hoofdstuk 3, paragraaf 3. Om de onderzoeksvragen, deelvragen en uiteindelijk de beleidsvraag te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: Deskresearch naar sociale netwerken. Gesprekken / interview met medewerker(s) gemeente Zeist. Interview met de adviseur van de Omgevingsdienst. Analyse van bestaande netwerken rondom duurzaamheid om de kwaliteit ervan te toetsen. E-mailcontact met initiatiefnemers van bewonersverenigingen in Zeist. Telefonische interviews met medewerkers van andere gemeenten binnen Nederland. Op basis van de resultaten uit het onderzoek worden hieronder per onderzoeksvraag de belangrijkste conclusies en aanbevelingen beschreven. De onderzoeksvragen zijn eigenlijk verdeeld in vier thema’s waar advies over uitgebracht wordt, namelijk: (1) de bestaande sociale netwerken, (2) de wijken / doelgroep, (3) deelname aan sociale netwerken en (4) de interne organisatie. Alle conclusies en aanbevelingen zijn beschreven met als uitgangspunt het streven antwoord te kunnen geven op de beleidsvraag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
AfstudeerorganisatieGemeente Zeist
Datum2013-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk