De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepassing van industriële ecologie bij synergiekansen rond rwzi's: een stimulans tot omgevingssensitiviteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toepassing van industriële ecologie bij synergiekansen rond rwzi's: een stimulans tot omgevingssensitiviteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rondom rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen bestaan veel mogelijkheden tot samenwerking met de omgeving. Er zijn goede voorbeelden van locaties waar samenwerking op inspirerende wijze heeft geleid tot synergie, maar er is tegelijkertijd nog veel mogelijk. Eén van de redenen dat samenwerking op geschikte locaties nog niet van de grond komt, is dat potentiële partners elkaar niet als zodanig herkennen.

Dit project heeft als doel om waterschappen en hun buren te helpen elkaar te herkennen als potentiële samenwerkingspartner. Drie locaties, waar het ineenslaan van de handen door RWZI's en hun omgeving tot groot succes heeft geleid, zijn uitgelicht en geplaatst in het licht van industriële ecologie en industriële symbiose in het bijzonder. Uit deze analyse komt naar voren in welke vorm uitwisseling van producten plaatsvindt, wat succesfacto-ren en risico's zijn geweest en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. Op basis van deze bevindingen en enkele andere bronnen is een verkenner ont-worpen: een zogenaamde "Synergieverkenner". Deze dient als hulpmiddel voor water-schappen en hun potentiële partners om mogelijkheden rondom RWZI's te verkennen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingMilieukunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2010-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk