De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aandacht voor Loyaliteit.

Een duurzame relatie met je donateurs.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Aandacht voor Loyaliteit.

Een duurzame relatie met je donateurs.

Rechten: https://hbokennisbank.nl/pages/open-access

Samenvatting

WereldOuders streeft ernaar de situatie van thuisloze kinderen in Latijns-Amerika structureel te verbeteren en ze een kans op een goede toekomst te geven. WereldOuders ondervindt momenteel echter een hindernis in het uitvoeren van haar werk. Het aantal structurele donateurs en sponsorouders neemt af en hiermee ook de structurele inkomsten uit donaties. Om dit probleem op te lossen is mij de volgende vraag voorgelegd: ‘Op welke manier moet WereldOuders haar communicatiemiddelen inzetten om haar huidige donateurs bij de organisatie betrokken te houden, zodat zij zich hier voor langere tijd aan binden?’ Om hier een concreet advies over uit te brengen is er onderzoek gedaan naar de achterliggende motieven bij het steunen van een goed doel en wat er voor nodig is om dat te blijven doen. Door middel van een literatuurstudie is er informatie vergaard over het geefgedrag van Nederlanders. Deze onderzoeksresultaten zijn aan de hand van kwalitatief onderzoek getest bij de doelgroep. Door middel van interviews met huidige donateurs en wereldouders is dieper ingegaan op meningen, wensen en behoeften met betrekking tot de communicatie vanuit en met WereldOuders. Omdat WereldOuders een relatief kleine organisatie is met weinig capaciteit kan ze veel leren van andere Goede doelen. Dit is mogelijk door middel van een benchmark. Uit deze onderzoeken kwamen de volgende conclusies: 1. Uit de gesprekken met de achterban bleek dat men zich niet tot weinig verbonden voelt met WereldOuders. Men kent de organisatie niet goed. WereldOuders is (nog) geen organisatie waar men graag bij wil horen. 2. De trend geeft aan dat men tegenwoordig vaker eenmalig een specifieke organisatie steunt. Slechts 50% van de Nederlanders steunt een doel structureel. Er is geen sprake meer van ‘eeuwige trouw’. 3. Een groot deel van de donateurs van WereldOuders weet niet precies wat de organisatie doet. Ze hebben niet de behoefte om dit te weten en vertrouwen erop dat de organisatie dit prima zelf kan regelen. Aan de hand van deze getrokken conclusies heb ik drie adviezen geformuleerd. Deze kunnen eventueel in combinatie met elkaar worden gebruikt. Betrek de achterban bij de organisatie. Beschouw hen niet langer als een wandelende portemonnee maar als ware vriend. Laat ze zien wat ze waard zijn (niet wat hun portemonnee waard is) en laat hen zien wat WereldOuders voor hen kan betekenen. Dit kan door middel van friendraising. Er is vandaag de dag behoefte aan afwisseling en crowdfunding vangt deze combinatie mooi op. Met deze methode bindt men zich aan een bepaald project. Met crowdfunding maak je mensen onderdeel van je project. Ze dragen bij aan het succes en als het een goed project is, leven ze mee en vertellen ze het door. Het wordt hún doel. Aangezien een deel van de donateurs het wel prima vindt zo, en niks van de organisatie wil weten, adviseer ik WereldOuders zich op een nieuwe doelgroep te richten. Het is gebleken dat ruim 80% van de jongeren tussen de 18-24 het werk van goede doelen belangrijk vindt. Dit biedt kansen om op in te spelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnersStichting WereldOuders
Datum2013-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk