De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzaamheid: Verbeteren van de kwaliteit van relaties tussen mensen onderling en tussen mens en natuur

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Duurzaamheid: Verbeteren van de kwaliteit van relaties tussen mensen onderling en tussen mens en natuur

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat is er onderzocht en waarom is dat gedaan?
De gemeente Zeist wil een duurzame gemeente worden. Zij wil dit zowel aan de interne als externe klant uitdragen. De doelstelling van het onderzoek is geweest om de gemeente Zeist handvatten aan te reiken waarmee zij vorm kan geven aan een duurzaam HRM- beleid.

Hoe is het (in grote lijnen) onderzocht?
Op basis van literatuuronderzoek is onderzocht wat het begrip duurzaamheid inhoudt. Uit het onderzoek is gebleken dat duurzaamheid niet los kan worden gezien van ethiek (normen en waarden). Het onderzoek gaat over duurzaamheid en duurzaam gedrag in het verlengde ervan. Welke rol de afdeling HRM hierin speelt en hoe duurzaam gedrag gestimuleerd kan worden. Voor het praktijkgedeelte is er een situatieschets gemaakt voor de gemeente Zeist. Dit is gebeurd met behulp van observatie en door het afnemen van interviews en het voeren van gesprekken met de medewerkers. Dit alles met als doel te achterhalen wat de drijfveren zijn en waarom er op een bepaalde manier wordt gewerkt. Daarnaast heb ik door middel van benchmarking, internetdiscussies en het bezoeken van symposia en workshops gekeken hoe andere organisaties het vraagstuk duurzaamheid hebben aangepakt en vormgegeven.

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten?
• Uit gesprekken met de medewerkers van de gemeente Zeist is gebleken dat mensen vaak onwetend zijn over wat duurzaamheid inhoudt en dat er daardoor veel weerstand is. Een kader voor duurzaamheid is binnen de gemeente Zeist namelijk niet aanwezig.
• In de praktijk wordt duurzaamheid vaak gekoppeld aan het nieuwe werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingManagement, Economie en Recht
AfdelingBusiness Economics
Datum2010-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk