De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inzetbaarheid smart speakers en virtuele assistenten

Rechten:

Inzetbaarheid smart speakers en virtuele assistenten

Rechten:

Samenvatting

Info Support is een innovatieve kennisorganisatie die zich specialiseert in maatwerksoftware, data solutions, beheer en trainingen. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe business opportunities en medewerkers van de unit zorg zagen een nieuwe ontwikkeling op het gebied van smart speakers en virtuele assistenten. Vanuit deze ontwikkeling is de vraag ontstaan of smart speaker en virtuele assistenten al ver genoeg ontwikkeld zijn om zelf software tegenaan te schrijven zodat Info Support ze in kan zetten binnen de zorg. Ook willen ze weten wat de beperkingen en mogelijkheden hiervan zijn en hoe dit in de praktijk ingezet kan worden.
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een hoofdvraag met vijf deelvragen opgesteld. De hoofdvraag luidt:
“Welke smart speaker met virtuele assistent sluit het best aan bij de kwaliteitseisen van Info Support, zodat Info Support dit apparaat in kan zetten binnen projecten in de zorg?”
Door middel van literatuuronderzoek, interviews en prototypes is antwoord gegeven op de hoofdvraag. Tijdens het onderzoek is gebleken dat een smart speaker niet veel meer dan een doorgeefluik naar de virtuele assistent is. Hierdoor zijn er weinig beveiligingsrisico’s voor smart speakers. Een virtuele assistent is een cloud-based applicatie die in staat is om natuurlijke spraak, op basis van audio, om te zetten naar acties. Op basis van spraak en het verband van woorden in een zin wordt geschat wat de gebruiker probeert te zeggen. Er zijn veel open- en closed source virtuele assistenten beschikbaar, maar op basis van beschikbaarheid en taalondersteuning blijven er vijf over. Dit zijn Alexa, de Google Assistent, Siri, Mycroft en Kalliope. Door middel van interviews met twee experts uit de unit zorg is gekeken aan welke kwaliteitseisen de overgebleven virtuele assistenten moeten voldoen. De belangrijkste kwaliteitseisen zijn:
• Communicatie met een eigen webservice buiten het ecosysteem van de virtuele assistent.
• Kleine afwijkingen in de vraag accepteren.
• Push notificaties sturen naar een smart speaker en daarop via spraak een bevestiging krijgen.
• Conversatie zo definiëren dat bij “nee” de conversatie niet gelijk afgelopen is.
Op basis van deze criteria is met de opdrachtgever een beoordelingsmatrix opgesteld waarmee elke virtuele assistent een cijfer gekregen heeft. Het resultaat hiervan is dat in theorie de Google Assistent op een Raspberry Pi het best aansluit bij de kwaliteitseisen van Info Support.
Naar aanleiding van het resultaat is een proof of concept gebouwd waarmee gekeken is of de Google Assistent in de praktijk ook het best aansluit en de kwaliteitseisen haalbaar zijn. Om dit proof of concept vorm te geven is er een mogelijke toepassing bedacht. Dit is echter geen concrete vraag vanuit het werkveld, maar is opgesteld met een expert uit de unit zorg van Info Support. Deze toepassing is een applicatie die mensen ondersteund bij het langer zelfstandig thuis wonen door ze te wekken en te vragen of ze hun medicatie ingenomen hebben. Een verzorger kan deze resultaten via een website inzien en eventueel actie ondernemen. Hieruit blijkt dat de minimale kwaliteitseisen te realiseren zijn met de Google Assistent. Er zijn echter een aantal functionaliteiten niet standaard mogelijk waardoor hier zelf een oplossing voor gemaakt moest worden.
De ontwikkelingen met betrekking tot smart speakers en virtuele assistenten gaan erg snel waardoor, op het moment dat Info Support deze producten in wil gaan zetten, eerst gekeken moet worden of de Google Assistent nog steeds het best aansluit. In het proof of concept is wel al rekening gehouden met het koppelen van een andere virtuele assistent. Daarnaast is het instellen van de smart speaker nog niet gebruiksvriendelijk. Dit zal, voordat het ingezet kan worden, eerst nog aangepast moeten worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingSoftware and Information Engineering
AfdelingICT
AfstudeerorganisatieInfo Support
Datum2019-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk