De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwbouw Brede School Graven Es: integratie van meerdere gebruiksfuncties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuwbouw Brede School Graven Es: integratie van meerdere gebruiksfuncties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het ontwerpen van een gebouw wordt bepaald door vele factoren, die afhankelijk zijn van de gebruiksfunctie die het gebouw heeft. De factoren bieden vele mogelijkheden, maar worden tevens sterk beïnvloedt door elkaar. Hierdoor moeten er constant keuzes en afwegingen gemaakt worden voor een gebouw. Bij integratie van meerdere gebruiksfuncties gaan verschillende gebruiksfuncties invloed op elkaar uitoefenen, waardoor deze elkaar kunnen hinderen of ondersteunen.

Enerzijds heb ik tijdens mijn afstudeerperiode de voor- en nadelen bij de integratie van meerdere gebruiksfuncties onderzocht. Anderzijds heb ik de verschillende gebruiksfuncties individueel behandeld en onderzocht op basis van de prestatie eisen. Deze afstudeeropdracht heb ik uitgevoerd bij ‘atelier DUTCH’ te Almere in de periode februari tot juni 2004. Dit architectenbureau is een voortzetting van het voormalige TKA en telt momenteel 26 medewerkers. Mijn afstudeerproject heb ik hier gekoppeld aan de nieuwbouw Brede School Graven Es, een project waar een basisschool, woningen, kinderdagverblijf en sportzaal gerealiseerd gaat worden. Op basis van dit project heb ik mijn onderzoeken uitgevoerd.

Voor de verschillende gebruiksfuncties heb ik een onderzoek gedaan naar de indeling van de ruimten, draagconstructie, bouwfysica en installaties, gevel, afwerkingen, duurzaam bouwen en economie. Hoofdzakelijk heb ik mij echter tijdens mijn onderzoeken op mijn afstudeerrichtingen architectuur en bouwtechniek gericht.

De diverse factoren verschillen per gebruiksfunctie sterk. De draagconstructie van de woningen wordt gevormd door betonnen schijven die tevens woningscheidend zijn. De vloeren dienen het liefst in breedplaatvloeren uitgevoerd te worden in verband met de mogelijkheid tot het flexibel opnemen van leidingen en de massa van de vloerdelen vanwege de constructieve laag. De woningen dienen namelijk een isolatie index van 0 dB te hebben. De draagconstructie bij het gemeenschappelijke gedeelte in de school, met daarin de aula, speellokalen en centrale functies gelegen, dient open te zijn en daardoor uitgevoerd te worden in een kolommenstructuur. Deze dient echter wel stabiliteit te bevatten, die dan door middel van een verbinding met de lokaalvleugels gewaarborgd kan worden. De lokaalvleugels kunnen namelijk tevens uitgevoerd worden door middel van een schijvenstructuur en twee stijve kernen, waardoor de functie stabiel en rotatievast is. De gemeenschappelijke ruimte tussen de lokaalvleugels, kan dan door middel van delta beams, momentvast verankerd worden aan de lokaalvleugels door middel van de toepassing van het pc-corbel systeem.

Binnen de functie wonen is niet alleen voldoende privacy gewenst, maar is tevens voldoende daglicht vereist. Dit in tegenstelling tot de functie sport, waar geen daglicht gewenst is in verband met blindering en ongewenste contrasten. De school en het kinderdagverblijf dienen echter zoveel mogelijk transparant te zijn in verband met zicht. Hierdoor ontstaan drie geheel verschillende gevels. Als uitgangspunt is metselwerk een goed materiaal, omdat dit een warm product is: dit past goed in de rustige omgeving van Oldenzaal, waar voornamelijk rustieke gebouwen staan. Binnen het metselwerk kunnen kleinere raamopeningen opgenomen worden ter plaatse van woningen. Deze hebben hierdoor zicht en toch ook privacy. Bij het kinderdagverblijf en de lokaalvleugels kunnen grote ramen toegepast worden, waar het metselwerk enkel op de plaatsen van betonnen kolommen of wanden als penant wordt opgenomen. De gevel van de het gemeenschappelijke gedeelte van de school kan in een houten vliesgevel uitgevoerd worden. De gevel wordt dragend uitgevoerd en loopt dus over twee verdiepingen. Hierdoor zijn het kinderdagverblijf en de school bijna geheel transparant. Ter plaatse van de sportzaal kan er in het metselwerk een kader van houten elementen opgenomen worden. Zodoende is de sportzaal herkenbaar binnen de gevel, welke hiermee tevens niet een hele grote oppervlakte van kleine elementen (baksteen) wordt.

Het binnenblad kan bij de woningen het best vervaardigd worden uit HSB-wanden, omdat de woningen repeterend worden toegepast. Zodoende is het eenvoudiger en goedkoper om prefab, gevelvullende elementen te gebruiken. Hierin kunnen eenvoudig leidingen worden opgenomen en tevens zijn het lichte en makkelijk te monteren elementen. Er dient wel een goede voorbereiding te zijn in verband met de lage flexibiliteit op de bouwplaats. De overige functies hebben een ander materiaal als voorkeur. Bij de sportzaal en het kinderdagverblijf dient het binnenblad bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen en in de school dienen enkel de borstweringen gemetseld te worden. Vanwege deze redenen kan er beter kalkzandsteen toegepast worden. Dit materiaal is sterk, vertrouwd en heeft goede isolerende en accumulerende eigenschappen.

De afwerking binnen de verschillende functies is mede afhankelijk van de vereiste flexibiliteit. Woningen dienen flexibel te zijn in verband met toekomstige nieuwe bewoners. Hierdoor is metal stud een goede keuze, omdat deze eenvoudig te verwijderen en opnieuw te plaatsen is. Tevens wordt de wand op de cementdekvloer bevestigd, waardoor de flexibiliteit nog groter wordt. Binnen het kinderdagverblijf is minder flexibiliteit vereist. Tevens kunnen metal stud wanden eenvoudig beschadigd worden door de kinderen door middel van het erop slaan met bijvoorbeeld speelgoed. Voornamelijk de sportzaal heeft specifieke eisen met betrekking tot de afwerkingen. De wand, vloer en plafond dient een (kleur-)reflectiefactor te hebben, zodat de bal of schuttle goed zichtbaar is. Tevens dient de onderbouw van de vloer uit schuimrubberen matten te bestaan met daarop 2 lagen multiplex, zodat de vloer voldoende vering en rebound heeft. Hiernaast dient het plafond balworpvast uitgevoerd te worden.

Naar aanleiding van de technische uitwerking van het gebouw, kunnen de volgende punten geconcludeerd worden over de integratie van de gebruiksfuncties. Het integreren van de verschillende functies geeft enkele voordelen, zoals de grondkosten en het gezamenlijk gebruik van ruimten. Denk hierbij aan bergingen, stallingen en trappenhuizen. Het integreren van woningen geeft echter vele knelpunten, omdat de woonfunctie specifieke eisen heeft met betrekking tot akoestiek en de opbouw van de betonnen schijvenstructuur. De afvoer van leidingen vraagt tevens veel aandacht wanneer deze in een onderliggende functie opgenomen moeten worden. Vanwege deze redenen zullen voornamelijk woningen vermeden moeten worden met functies die een open structuur hebben, en waar ’s avonds geluidbelastingen veroorzaakt worden. De woningen maken andere gebruiksfuncties daardoor veel duurder, omdat er specifieke constructieve en akoestische voorzieningen getroffen moeten worden, zoals liggers en akoestische houtwol platen. Hiernaast dienen de leidingen van de woningen die op de sportzaal zijn gelegen, onder een verlaagd plafond versleept te worden. In de sportruimte mogen namelijk geen obstakels zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk