De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderen en online privacy.

Zien en gezien worden op sociale media, een kwestie van keuze.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Kinderen en online privacy.

Zien en gezien worden op sociale media, een kwestie van keuze.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding tot het onderzoek i.s.m. MijnKindOnline is gebaseerd op het feit dat we steeds meer delen
online. Met name kinderen groeien op met het idee dat ze hun privésituatie nu kunnen delen met de wereld. Dit heeft geleid tot de discussie of privacy nog wel bestaat en of het erg is, als dat niet meer het geval zou zijn. Veel onderzoek is er op gericht om de definitie van (online)privacy te ontleden en men probeert door regels en wetten in te zetten bewustheid over het onderwerp te creëren. Maar bestaand onderzoek toont aan dat dit niet altijd voor iedere persoon werkt, omdat ook niet iedereen over hetzelfde niveau in mediawijsheid beschikt en elk kind hierdoor een andere opvoeding krijgt en ander onderwijs. Met deze gedachte is de probleemstelling aan het licht gekomen dat kinderen mede door de snelle ontwikkeling van sociale media, en mobiliteit van apparaten die toegang verlenen tot deze media, sneller zelfstandig moeten worden in het maken van beslissingen over hun online privacy, maar zich hier nog niet altijd bewust van zijn. We moeten daarom een manier vinden kinderen hierin te begeleiden en ze te stimuleren in het bewust omgaan met online privacy. De doelstelling bij het oplossen van de probleemstelling is een mediumonafhankelijk concept te creëren voor een leermiddel in een vorm die kinderen motiveert, met als doel ze bewust te maken op hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om beslissingen nemen omtrent hun online privacy. Het onderzoek werd geleid door de onderzoeksvraag met oog voor de doelgroep: ‘Hoe kunnen we kinderen van groep 6 tot en met groep 8 stimuleren in het bewust omgaan met online privacy op sociale media, zonder hun keuzes te veroordelen?’ Deze hoofdvraag is onderzocht met de deelvragen: (1) Wat is de digitale belevingswereld van kinderen? (2) Welke manieren en middelen om te leren, passen bij die belevingswereld en de ontwikkeling van kinderen? Het onderzoek is uitgevoerd vanuit een theoretisch kader met psychologische, pedagogische en mediagerichte theorieën. Uiteindelijk is uit primair en secundair onderzoek gebleken, dat een interactief verhaal als leermiddel het beste aansluit op de belevingswereld van kinderen en de manier waarop zij zich ontwikkelen. De oplossing van het probleem is kinderen op een autonome en motiverende manier te leren dat ook online geldt dat keuzes leiden tot een gevolg. Dit kan in een leermiddel worden verwezenlijkt door een interactief verhaal, waarin kinderen door middel van keuzes het einde bepalen. Hierdoor worden
zij zich bewust van de verantwoordelijkheid dat zij hun keuzes moeten verantwoorden vanuit hun zelfbewustzijn en individuele normen en waarden. Het advies is om dit mediumonafhankelijke concept uit te werken tot een product; een interactief stripverhaal, waarbij kinderen het stripverhaal vormen door keuzes te maken omtrent online privacy op sociale media.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunication and Multi Media Design
AfdelingCommunicatie
PartnerStichting Mijn Kind Online
Datum2013-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk