De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De zorgplicht van zorgaanbieder

Aafje

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De zorgplicht van zorgaanbieder

Aafje

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Afgelopen jaren ziet Aafje Hulpthuis een stijging van het aantal klanten met ernstige (psychische) aandoeningen. Geconstateerd is dat dit een groei met zich meebrengt van agressie- en geweldsincidenten of seksuele intimidatie gericht op de medewerkers. Met ingang van 1 april 1997 is op grond van artikel 7:658 BW de zorgplicht van de werkgever in het leven geroepen. Op grond van dit artikel rust een zorg- en aansprakelijkheidsverplichting op Aafje jegens zijn werknemers. Aafje dient zijn medewerkers een veilige werkomgeving aan te bieden om te voorkomen dat zij schade lijden, ook als gevolg van agressie- en geweldsincidenten of seksuele intimidatie. Aafje wil graag weten wanneer zij aan deze zorgplicht voldoen en hoe zij de aansprakelijkheid kunnen ontkomen.
Doel van dit onderzoek is om een advies te geven aan Aafje over haar zorgplicht als werkgever in gevallen van agressie, geweld of seksuele intimidatie tegen de medewerkers door cliënten. Dit om aansprakelijkheid te ontkomen. Daarnaast zullen aanbevelingen gedaan worden over het beleid van de opdrachtgever. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: het bestuderen van relevante vakliteratuur, wet- en regelgeving alsook analyse van jurisprudentie, interne dossiers, enquêtes en beleid van Aafje.
Om dit onderzoek te verrichten zijn een aantal deelvragen beantwoord die betrekking hebben op de zorgplicht, aansprakelijkheid, het huidige beleid van Aafje en de beoordeling van de rechter als het gaat om de zorgplicht en aansprakelijkheid. Aan de hand van deze deelvragen kan de volgende centrale vraag worden beantwoord: welk advies kan Aafje, op grond van wet- en regelgeving, jurisprudentie, enquête- en dossieronderzoek, gegeven worden over in hoeverre Aafje voldoet aan haar zorgplicht als werkgever, zodat zij niet aansprakelijk is voor schade die werknemers in de uitoefening van hun functie als huishoudelijk medewerker lijden, als gevolg van gewelds- en agressie incidenten en seksuele intimidatie?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnerAafje Hulpthuis
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk