De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit en het imago van uitzendbureau X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een kwalitatief onderzoek naar de identiteit en het imago van uitzendbureau X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Opdrachtnemer Willeke van Haren voerde een onderzoek uit voor uitzendbureau X over de identiteit en het imago, omdat de opdrachtgever inzicht wilde krijgen in wat voor beeld de huidige klanten en flexwerkers hebben over de communicatie en het gedrag van uitzendbureau X, maar ook over de nieuwe huisstijl en campagne. De probleemstelling van het onderzoek luidt:

‘Welke aanpassingen in de communicatie, het gedrag en de symboliek moet uitzendbureau X uitvoeren om het huidige imago onder de klanten en flexwerkers af te stemmen op de gewenste identiteit?’

De opdrachtnemer verkreeg informatie over relevante theorieën en achtergrondinformatie over de opdrachtnemer en het probleem door middel van deskresearch. Daarna vond er kwalitatief onderzoek plaats aan de hand van gestructureerde diepte-interviews met de doelgroepen. De opdrachtnemer interviewde 4 uitzendconsulenten over de werkelijke identiteit en 4 vestigingsmanagers over de gewenste identiteit.
De doelgroepen voor de interviews over het imago waren de huidige klanten en de huidige flexwerkers van uitzendbureau X. Uiteindelijk interviewde de opdrachtnemer 6 flexwerkers en 7 klanten over het imago van uitzendbureau X. De opdrachtnemer bracht zelf een bezoek aan alle respondenten om het interview af te nemen. De opdrachtnemer nam de interviews op met een geluidsrecorder en daarna typte de opdrachtnemer alle interviews uit. De opdrachtnemer analyseerde de interviews aan de hand van analyseschema’s.

Op basis van de resultaten van de interviews concludeert de opdrachtnemer dat uitzendbureau X in ieder geval aanpassingen in de symboliek moet doorvoeren om het huidige imago op de gewenste identiteit af te stemmen, omdat de ervaringen met de doelgroep momenteel niet aansluiten bij de intentie van de campagne en huisstijl en de persoonlijkheid van uitzendbureau X. Hierbij zijn aanpassingen in de slogan en het beeldgebruik noodzakelijk. De ervaringen van de klanten en uitzendkrachten met de communicatie en het gedrag sluiten grotendeels aan op de gewenste situatie, dus hier zijn geen noodzakelijke of grote aanpassingen nodig. Wel hebben de klanten en uitzendkrachten nog bepaalde behoeftes op het gebied van communicatie en het gedrag.

De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever naar aanleiding van de conclusies een aantal aanbevelingen op het gebied van communicatie, gedrag en symboliek. De opdrachtnemer adviseert op het gebied van communicatie om de e-mails naar klanten visueler en beknopter te maken, om uitleg te geven over cursussen aan de flexwerkers op de website en om de flexwerkers een e-mail te sturen bij veranderingen in de wet- en regelgeving. Op het gebied van gedrag adviseert de opdrachtnemer om de vestigingen toegankelijker en aantrekkelijker te maken, om flexwerkers te adviseren over het einde van het contract en om de klantbinding te verhogen door meer leuke acitiviteiten en acties te realiseren voor de klanten. Als laatste heeft de opdrachtnemer nog een aantal aanbevelingen omtrent de symboliek, namelijk het veranderen van de slogan en de beelden in de campagne aan de hand van de kerncompetenties van uitzendbureau X. Daarnaast adviseert de opdrachtnemer om de campagne meer onder aandacht te brengen door middel van advertenties op social media, advertenties in jongerenkranten en ondernemersbladen en door het plaatsen van posters in bushokjes.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk