De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Interne mobiliteit: “Making careers colourful”

Een onderzoek naar het bevorderen van de interne mobiliteit binnen en tussen de organisaties van Dutch Flower Group.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Interne mobiliteit: “Making careers colourful”

Een onderzoek naar het bevorderen van de interne mobiliteit binnen en tussen de organisaties van Dutch Flower Group.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dutch Flower Group (DFG) is een overkoepelende organisatie waar ongeveer 30 bedrijven onder vallen. Elke organisatie heeft een eigen directie, focus op de markt en klantenkring. Binnen de organisaties van DFG ervaart men een toename van uitstroom van medewerkers die de organisatie vrijwillig verlaten. Onvoldoende uitdaging en onvoldoende doorgroeimogelijkheden worden vaak als reden hiervoor genoemd. Door middel van het bevorderen van de interne mobiliteit binnen DFG, met name tussen de organisaties, wil DFG waardevolle medewerkers behouden.
De ervaringen en wensen van medewerkers op gebied van interne mobiliteit zijn in kaart gebracht door middel van een enquête. Vervolgens zijn deze resultaten getoetst en besproken in interviews met medewerkers, leidinggevenden en P&O’ers.
Uit het onderzoek komt naar voren dat interne mobiliteit niet wordt gestimuleerd binnen DFG. Mogelijkheden die er zijn om van organisatie of functie te veranderen worden niet gedeeld en leidinggevenden proberen medewerkers ‘krampachtig’ vast te houden. Daarnaast hebben medewerkers geen tot een slecht beeld van de zusterondernemingen ondanks dat DFG zich profileert als één grote familie. Concluderend kan worden gesteld dat interne mobiliteit binnen DFG niet vanzelfsprekend is.
Volgens het conceptueel model (hoofdstuk 3, figuur 3.1) kan interne mobiliteit bevorderd worden door het wegnemen van de belemmerende factoren en het stimuleren van de bevorderende factoren. Bevorderende factoren die in acht zijn genomen bij het formuleren van de aanbevelingen zijn: een cultuur gericht op groei en beweging, mobiliteitsbeleid geïntegreerd in het HRM-beleid en aandacht voor iedereen. Op basis van deze bevorderende factoren en de belemmerende factoren zijn daarom de volgende aanbevelingen gegeven:
1. Deel succesverhalen;
2. Integreer een kort POP-gesprek in de gesprekscyclus;
3. Beloon interne mobiliteit;
4. Maak de mogelijkheden binnen DFG inzichtelijk;
5. Stel een overstapprocedure vast;
6. Herintroduceer Meet the Family in een nieuwe vorm.
De aanbevelingen worden in hoofdstuk 8 verder toegelicht. Een implementatieadvies voor deze aanbevelingen wordt vervolgens gegeven in hoofdstuk 9.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingFaculteit M&B
PartnerDutch Flower Group
Datum2017-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk