De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht verstandelijke beperking in detentie

Een handreiking voor medewerkers van DJI over de omgang met gedetineerden met een LVB

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Licht verstandelijke beperking in detentie

Een handreiking voor medewerkers van DJI over de omgang met gedetineerden met een LVB

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De populatie met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De indruk bestaat dat er een groeiende groep is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij. Binnen verschillende werkvelden groeit het begrip dat deze groep overvraagd wordt en dat een passende bejegening van belang is voor alle betrokkenen.
Binnen de strafrechtsketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Geschat wordt dat een derde deel van de gedetineerden in Nederland een LVB heeft.
Onderzoek laat zien dat gedetineerden met een LVB vaker problemen ervaren binnen het gevangeniswezen dan gedetineerden zonder een LVB en het moeilijker vinden hier mee om te gaan. Doordat een LVB lastig te herkennen is bestaat het risico van overvraging, zelfoverschatting en buitensluiting en misbruik door medegedetineerden, hetgeen stress oplevert en gedragsproblemen in de hand kan werken.
Het is niet alleen belangrijk dat een LVB binnen de strafrechtsketen tijdig wordt herkend, maar ook dat de diverse betrokken professionals weten hoe passende hulp en ondersteuning kan worden geboden. Zo kunnen frustratie en onbegrip van beide kanten worden voorkomen. Een passende bejegening kan zo bijdragen aan vermindering van het aantal incidenten en verbetering van het klimaat op de afdeling, en vergroot de kans op een
constructief detentietraject. Het doel van deze handreiking is om professionals binnen detentie kennis en handvatten te bieden die hierbij kunnen helpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatLVB en risicovol gedrag
Jaar2015
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk