De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht Verstandelijke Beperking en de Reclassering

Een handreiking voor reclasseringswerkers over de begeleiding van cliënten met een LVB

Rechten:

Licht Verstandelijke Beperking en de Reclassering

Een handreiking voor reclasseringswerkers over de begeleiding van cliënten met een LVB

Rechten:

Samenvatting

De populatie met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De indruk bestaat dat er een groeiende groep is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij. Binnen verschillende werkvelden groeit het begrip dat deze groep overvraagd wordt en dat een passende bejegening van belang is voor alle betrokkenen.
Binnen de strafrechtsketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Dit geldt ook voor de populatie met een reclasseringsmaatregel: hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, lijkt bijvoorbeeld bij RN één op de vier cliënten een IQ te hebben
onder de 85. Doordat een LVB lastig te herkennen is, bestaat het risico op onbegrip, overvraging en het incorrect duiden van gedrag. Deze risico’s leveren stress op en kunnen gedragsproblemen en zelfs recidive in de hand werken. Het is niet alleen belangrijk dat een LVB binnen de strafrechtsketen tijdig wordt herkend, maar ook dat de diverse betrokken professionals weten hoe passende hulp en ondersteuning kan worden geboden. Zo kunnen frustratie en onbegrip van beide kanten worden voorkomen. Een passende bejegening kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige regelovertredingen en terugmeldingen, het verkleinen van de kans op recidive en het vergroten van de kans op een succesvol reclasseringstraject. Het doel van deze handreiking is om professionals binnen de reclassering kennis en handvatten te bieden die hierbij kunnen helpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatLVB en risicovol gedrag
Jaar2018
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk