De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praten door pre-mediation

Rechten:

Praten door pre-mediation

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht voor het invoeren van pre-mediation binnen de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer. Pre-mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen gezamenlijk tot een passende (voor beide partijen gunstige) oplossing proberen te komen, om hiermee een formele afhandeling te voorkomen. De aanleiding voor dit onderzoek was de pilot ‘Prettig contact met de overheid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de hand van deze pilot en de interviews met ambtenaren van de gemeenten Utrecht, Gouda, Den Haag en de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Zoetermeer is bekeken op welke manier pre-mediation in de organisatie is
toegepast en hoe dit wordt ervaren.

De gemeenten Utrecht en Gouda zijn onderdeel geweest van bovengenoemde pilot. De gemeente Den Haag en de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Zoetermeer hebben zelfstandig een werkwijze ontwikkeld op het gebied van pre-mediation. Hierdoor is het aantal bezwaarschriften gedaald en de communicatie is zowel door de ambtenaren als door de burgers positiever ervaren. De nadelen die zij in het begin ondervonden zoals weerstand binnen de afdelingen, verandering van werkwijze en de lange afhandelingsperiode, zijn gaandeweg geminimaliseerd.

Binnen de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer zijn interviews gehouden bij zowel de juridische afdeling als de afdeling die de aanvragen behandelt, de klantmanagers. Hierin zijn de werkwijze en de mogelijkheden tot de invoering van pre-mediation besproken. Binnen de juridische afdeling bestaan verschillende inzichten met betrekking tot integratie van pre-mediation, doordat de juristen het huidige werkproces op verschillende manieren hebben ingericht. Tussen de werkwijzen van de klantmanagers bestaan veel verschillen doordat de respondenten binnen verschillende afdelingen van Werk, Zorg en Inkomen werkzaam zijn. Zowel de klantmanagers als juristen staan open voor een nieuwe aanpak om eerder, vaker en meer met de burger in contact te komen.

Uit de resultaten van zowel de pilot ‘Prettig contact met de overheid’ als de externe interviews is gebleken dat meerdere vormen van pre-mediation mogelijk zijn. Voor de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer is een combinatie hiervan aan te raden. Beide pilots hebben goede resultaten geboekt en er is veel informatie voorhanden. De afhandelingsduur kan worden verkort naar drie tot vijf dagen, wat de bereidheid voor pre-mediation van de burger vergroot. Er dient ook meer uniformiteit te komen tussen de klantmanagers en juristen om het werkproces te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersGemeente Zoetermeer
Datum2016-11-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk