De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ruimte voor eigenaarschap

Een onderzoek naar het nemen van eigenaarschap bij medewerkers van regio Noordwijkerduin Zorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ruimte voor eigenaarschap

Een onderzoek naar het nemen van eigenaarschap bij medewerkers van regio Noordwijkerduin Zorg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoek dat voor u ligt, wordt onderzocht welke belemmeringen medewerkers van de regio Noordwijkerduin Zorg ervaren bij het nemen van eigenaarschap binnen hun functie. Onder eigenaarschap verstaat dit onderzoek: het voelen en nemen van verantwoordelijkheid voor persoonlijke doelen en voor regiodoelen. In een omgeving waar regelruimte aanwezig is met duidelijke taken zodat medewerkers weten over welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij kunnen beschikken. Van medewerkers wordt verwacht dat zij positief kritisch zijn, met ideeën komen en meegaan in veranderingen en zelf veranderingen kunnen en durven aanbrengen. Daarbij hoort de volgende vraagstelling:
‘Welke belemmeringen ervaren de medewerkers van regio Noordwijkerduin Zorg in de huidige organisatiecultuur en in de stijl van leidinggevende van het management bij nemen van eigenaarschap?’
Het onderzoek heeft als doel: inzichtelijk maken welke belemmeringen medewerkers van RNZ (Regio Noordwijkerduin Zorg) ervaren binnen de organisatiecultuur en de leiderschapsstijl van het management bij het nemen van eigenaarschap. Het is een kwalitatief onderzoek met een interpretatief karakter waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderzoeker zich heeft ingeleefd in de betrokken medewerkers van dit onderzoek. Door middel van interviews en een focusgroep zijn de resultaten tot stand gekomen.
De resultaten laten zien dat de geïnterviewden een andere invulling geven aan het begrip eigenaarschap dan de begripsomschrijving binnen dit onderzoek. Eigenaarschap nemen vindt door de geïnterviewden grotendeels plaats binnen de eigen locatie, terwijl het onderzoek uit gaat van locatie overstijgend functioneren van medewerkers van RNZ. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat er een sterke interne gerichtheid van de organisatiecultuur aanwezig is. Wanneer dit cultuurtype de overhand krijgt, kan volgens Quinn & Cameron (1988) dit een symptoom zijn van de familiecultuur die belemmeringen kan veroorzaken in het nemen van eigenaarschap. Opvallend is dat geïnterviewden minimale kaders ervaren van uit het management en dat regiodoelen bij het merendeel van de geïnterviewden niet bekend zijn.
De resultaten uit het onderzoek hebben geleid tot enkele aanbevelingen die het management van de regio Noordwijkerduin Zorg eerst moet realiseren om tot de juiste randvoorwaarden te komen voordat medewerkers volledig eigenaarschap kunnen nemen. Hierbij is het noodzakelijk de aanwezige sterk intern gerichte organisatiecultuur te doorbreken en een eenduidige gewenste leiderschapsstijl van het management te ontwikkelen.
Als laatste aanbeveling, maar zeker niet de minst belangrijke, is geadviseerd om vervolgonderzoek te doen onder een grotere groep medewerkers, die dan zou moeten plaatsvinden binnen de gehele organisatie Zorggroep ’s Heeren Loo. Met als doel meer waardevolle informatie te krijgen over het nemen van eigenaarschap bij medewerkers binnen heel Zorggroep ’s Heeren Loo. Hierdoor kunnen de resultaten van dit onderzoek op een nog bredere schaal gedragen worden en kunnen ze een hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van nieuw tactisch personeelsbeleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2013-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk