De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Licht Verstandelijke Beperking en de Jeugdreclassering

Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een LVB

Rechten:

Licht Verstandelijke Beperking en de Jeugdreclassering

Een handreiking voor jeugdreclasseringswerkers over de begeleiding van delinquente jongeren met een LVB

Rechten:

Samenvatting

De populatie met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De indruk bestaat dat er een groeiende groep is die niet meer meekomt in de steeds complexere maatschappij. Binnen verschillende werkvelden groeit het begrip dat deze groep overvraagd wordt en dat een passende bejegening van belang is voor alle betrokkenen.
Binnen de strafrechtsketen is sprake van een oververtegenwoordiging van mensen met een LVB. Hoewel de exacte prevalentie niet bekend is, lijkt meer dan een derde van de jongeren binnen de justitiële opvang en behandelinstellingen een IQ te hebben onder de 85. Ook onder jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel wordt het percentage met een IQ onder de 85 groter geschat dan verwacht kan worden op basis van de normaalverdeling. Doordat een LVB lastig te herkennen is, bestaat het risico op onbegrip, overvraging en het incorrect duiden van gedrag. Deze risico’s leveren bij de jongeren met een LVB stress en gedragsproblemen op en kunnen zelfs recidive in de hand werken. Het is niet alleen belangrijk dat een LVB binnen de strafrechtsketen tijdig wordt herkend, maar ook dat de diverse betrokken professionals weten hoe passende hulp en ondersteuning
kan worden geboden. Zo kunnen frustratie en onbegrip van beide kanten worden voorkomen. Een passende bejegening kan bijdragen aan het voorkomen van onnodige regelovertredingen en terugmeldingen, het verkleinen van de kans op recidive en het vergoten van de kans op een succesvol jeugdreclasseringstraject. Het doel van deze handreiking is om professionals binnen de jeugdreclassering kennis en handvatten te bieden die hierbij kunnen helpen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
AfdelingFaculteit SW/TP
LectoraatLVB en risicovol gedrag
Jaar2018
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk