De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen Sterker

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Villa ArenA weet niet hoe zij de winkeleigenaren en ondernemers moet betrekken bij de gezamenlijke marketingcommunicatie. Het is interessant om te onderzoeken welke methodes, toegepast in de communicatie van Villa ArenA, kunnen leiden tot een hogere betrokkenheid. Daarom luidt de hoofdvraag als volgt: ‘’Hoe kan Villa ArenA de betrokkenheid van de winkeleigenaren en ondernemers bij Villa ArenA verhogen?’’ Het doel van het onderzoek is ‘’inzicht geven in hoe Villa ArenA de betrokkenheid bij de winkeleigenaren en ondernemers kan verhogen op het gebied van communicatie, teneinde de gezamenlijke marketingcommunicatie te verbeteren.’’

De centrale theorie is de Communication and Employee Engagement van Mary Welch (2011), omdat het model duidelijk laat zien hoe medewerkersbetrokkenheid versterkt kan worden door middel van communicatie. Aan de hand van deze theorie zijn de volgende hypotheses opgesteld: Hypothese 1: Als de medewerkers zich op fysiek, emotioneel en cognitief niveau betrokken voelen, dan leidt dit tot meer betrokkenheid. Hypothese 2: Als de organisatie inspeelt op de communicatiebehoeften van de medewerkers, dan draagt dit bij aan betrokkenheid. Hypothese 3: Als de organisatie intern communiceert naar de medewerkers, dan ontwikkelt zich dat tot betrokkenheid.

Om de huidige stand van zaken te analyseren en het advies te kunnen opstellen zijn er semigestructureerde interviews afgenomen binnen Villa ArenA. De doelgroep bestond uit de winkeleigenaren en ondernemers uit verschillende segmenten van winkels. Er zijn verschillende functielagen geïnterviewd. Hier is voor gekozen, omdat dit aansluit bij de theorie van Mary Welch (2011), aangezien zij de focus legt op het effect van communicatie vanuit het management.

Met behulp van de resultaten uit de interviews zijn hypothese 1 en 2 aangenomen. Uit de resultaten van de deelvraag omtrent cognitief, fysieke en emotionele betrokkenheid, blijkt dat niet alle respondenten zich altijd cognitief, fysiek en emotioneel betrokken voelen bij de marketingcommunicatie van Villa ArenA. Tevens blijkt dat de doelgroep verschillende voorkeuren en behoeften hebben betreft de vormen van communicatie wat zou helpen bij het verhogen van de betrokkenheid. Hypothese 3 is niet aangenomen, omdat Villa ArenA communiceert op verschillende manieren over de marketingcommunicatie naar de winkeleigenaren en ondernemers toe. Toch blijkt aan de hand van de resultaten bij hypothese 2 dat de doelgroep alsnog niet betrokken is bij de marketingcommunicatie van Villa ArenA.

Om de aanbevelingen van dit onderzoek te realiseren is de implementatiestrategie geformuleerd aan de hand van het implementatiemodel The 8-Step Change van John Koter (2012). Als communicatiemiddelen zijn de maandelijkse nieuwsbrief specifiek over de marketingdoelen en plannen en de notulen aan de hand van de ondernemingsbijeenkomsten geschikt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
AfstudeerorganisatieKlépierre, Villa ArenA
Datum2019-08-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk