De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afbouw afzonderingsmaatregelen

Rechten:

Afbouw afzonderingsmaatregelen

Rechten:

Samenvatting

De afgelopen maanden is er een onderzoek uitgevoerd binnen de organisatie Ipse de Bruggen (IdB). IdB streeft naar een afbouw van afzonderingsmaatregelen binnen de organisatie. Om dit te realiseren is, door het bureau BOPZ, in 2013 het vierjarig project ‘Afzondering een uitzondering’ gestart. Onder andere het afzonderen in afzonderingsruimtes kwam vóór de start van het project regelmatig voor binnen de organisatie. Afzonderen wordt steeds vaker gezien als onacceptabel en niet meer passend bij de huidige tijd. Het doel van het project is dan ook om, door middel van verschillende ondersteuning, een volledige afbouw van afzonderingsmaatregelen in de AZR te realiseren in het jaar 2017.
Nu zijn we ruim tweeënhalf jaar verder. Binnen het bureau BOPZ van IdB is er behoefte aan een onderzoek dat laat zien hoe het project sinds de start tot nu toe bijdraagt aan de afbouw van de afzonderingsmaatregelen. De centrale vraag die tijdens dit onderzoek gehanteerd is: ‘Op welke wijze draagt het project ‘Afzondering een uitzondering’ bij aan het terugdringen van afzonderingen in afzonderingsruimtes binnen de organisatie Ipse de Bruggen?’
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van documentatieonderzoek, dossieronderzoek en interviews met zorgprofessionals. Binnen het documentatieonderzoek is achterhaald dat IdB een zorgvuldige werkwijze hanteert wat betreft de toepassing van de afzonderingsmaatregel. Daarnaast is middels dit onderzoek achterhaald dat het aantal toepassingen van de afzonderingsmaatregelen eind 2015 met meer dan 50% is gedaald. Er zijn tijdens het project vijftig afzonderingsruimtes afgebouwd. Dit wil zeggen dat de afbouw volgens het documentatieonderzoek de goede kant op gaat.
Door middel van dossieronderzoek is gebleken dat gevaarlijk gedrag de hoofdoorzaak is van de toepassing van afzonderingsmaatregelen. Dit gedrag komt volgens alle dossiers door hoge spanning bij de cliënt. De spanningsopbouw heeft verschillende oorzaken. De drie belangrijkste oorzaken die binnen het onderzoek zijn bevonden, zijn weinig tot zelden vertrouwen in de begeleider, onduidelijkheden bij de cliënt en slechte communicatie tussen de begeleider en de cliënt. Deze bevinding is ook achterhaald middels de interviews. Er is daarom geconcludeerd dat het, op basis van de interviews en het dossieronderzoek, van belang is om op deze drie punten goed de focus te leggen. Dit om te voorkomen dat er bij desbetreffende cliënt gevaarlijk gedrag ontstaat.
Ook is gebruik gemaakt van interviews met artsen, persoonlijke begeleiders en gedragsdeskundigen. Uit deze interviews is gebleken dat de zorgprofessionals over het algemeen zeer tevreden zijn over het project. Veel zorgprofessionals zijn door het project kritischer gaan kijken wat betreft de toepassing van de afzonderingsmaatregel. Door deze kritische kijk hebben veel zorgprofessionals ervoor gezorgd dat hun cliënten de afgelopen maanden niet meer afgezonderd worden in afzonderingsruimtes.
Tevens is er middels de interviews achterhaald dat de zorgprofessionals nog steeds dilemma’s ervaren op het moment dat de afzonderingsmaatregel helemaal niet toegepast kan worden. Er is dan ook aanbevolen dat de ‘M&M nood afzonderingsmaatregel in de AZR’ voorlopig een mogelijkheid blijft. Dit vanwege de veiligheid van de medewerkers.
Daarnaast is er aanbevolen een afweging te maken of daadwerkelijk alle afzonderingsruimtes afgebouwd moeten worden. Binnen de organisatie is het namelijk nog steeds een discussie wat betreft het wel of niet volledig afbouwen van de afzonderingsruimtes.
Tijdens de interviews is ook gebleken dat cliënten veel aandacht nodig hebben, zodat gevaarlijk gedrag voorkomen kan worden. Binnen IdB zijn er vaak twee á drie persoonlijke begeleiders in een woning met ongeveer tien cliënten. Het is daarom moeilijk voor de begeleider om alle cliënten evenveel aandacht te geven. Een aanbeveling voor dit punt is dan ook om meer persoonlijke begeleiders in de woningen te plaatsen.
Daarnaast is achterhaald welke alternatieven door de zorgprofessionals worden gebruikt om de afzonderingsmaatregel te voorkomen. Van deze alternatieven is er een alternatievenbundel opgesteld met 15 alternatieven die de zorgprofessionals kunnen gebruiken. In deze bundel komen goed de drie belangrijke oorzaken, vertrouwen, duidelijkheid en communicatie, van spanningsopbouw naar voren.
Voor de toepassing van de alternatieven is aanbevolen goed te letten op het verzet van de cliënt. Alternatieven kunnen namelijk ook vrijheidsbeperkend zijn. Op het moment dat een alternatief wordt toegepast, is aanbevolen dat er een evaluatie en een second opinion van een andere gedragsdeskundige binnen IdB plaatsvindt. Dit om de kwaliteit te verbeteren en om vrijheidsbeperkingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Om de communicatie tussen de begeleiders en cliënten te verbeteren is er aanbevolen om een Communicatie App binnen IdB in het leven te roepen.
Tot slot is achterhaald dat er binnen de organisatie in sommige gevallen gebruik gemaakt wordt van fixatie en gedwongen toediening van medicatie, in plaats van de afzonderingsmaatregel in de AZR. Dit is niet gewenst binnen IdB. Er is dan ook aanbevolen onderzoeken te starten waarin wordt onderzocht hoe deze twee maatregelen het beste afgebouwd kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnersIpse de Bruggen
Datum2016-11-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk