De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar interactie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De weg naar interactie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport omvat een onderzoek naar de online betrokkenheid bij de online campagne van de Anonieme Talentenjacht, waarvan De organisatie de opdrachtgever is. Het Goede Doel is een klant van De organisatie en zij hebben aan De organisatie gevraagd om te helpen bij het organiseren van de Anonieme Talentenjacht. Eerdere edities van de Anonieme Talentenjacht hebben al plaatsgevonden, maar de online betrokkenheid bleef daarbij erg achter. Er zijn verschillende mogelijkheden bekeken die De organisatie in kan zetten om meer betrokkenheid te genereren voor de online campagne. Hierbij is de volgende probleemstelling gebruikt:
“Wat kan De organisatie doen om interactie te genereren voor de online campagne van de Anonieme Talentenjacht?”
Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de wensen en behoeften van de doelgroep, op het gebied van interactie en het onlinemediagedrag.
De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van dertien tot en met vijftien jaar. Ze zijn woonachtig door heel Nederland en maken gebruik van sociale media. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van deskresearch en kwalitatief onderzoek.

Theorie
De theorie van Charlene Li – The Engagement Pyramid is gebruikt als conceptueel model en dient als kader voor dit onderzoek. Deze theorie gaat in op de online betrokkenheid van een doelgroep en geeft handvatten om de doelgroep van de watching laag omhoog te laten klimmen naar de bovenliggende lagen.

Onderzoek
Voor het onderzoek is er gebruik gemaakt van deskresearch en kwalitatief onderzoek. De deskresearch heeft plaats gevonden voor aanvang van het kwalitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit veertien diepte-interviews waarvan de respondenten uit heel Nederland komen met een focus op de Randstad.
Het onderzoek toetst drie hypothesen. De eerst hypothese is: Als de organisatie zich richt op de fundering van de piramide (watching) en niet op de bovenste laag, dan stijgt de interactie binnen de doelgroep. Deze hypothese is verworpen, omdat het onderzoek geen verband aan kan tonen tussen het richten op de onderste laag, of een van de hoger liggende lagen. De tweede hypothese is: Als de organisatie content plaatst die de gebruikers tot zich willen nemen, dan stijgt de interactie. Deze hypothese is aangenomen, omdat kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen welke content zij tot zich willen nemen om interactief mee te doen aan een online campagne. De derde hypothese is: Hoe hoger de doelgroep zich in de piramide bevindt, hoe hoger de interactie. Deze hypothese is aangenomen, omdat de theorie aantoont dat wanneer de doelgroep zich hoger in de piramide bevind, de interactie hoger is.

Conclusie
Op basis van de resultaten die verkregen zijn uit deskresearch en kwalitatief onderzoek kan geconcludeerd worden dat de doelgroep zich op dit moment bevindt in de watching laag van de Engagement Pyramid van Charlene Li. Het is belangrijk dat er voor de online campagne Facebook ingezet wordt. Per medium moeten er gemiddeld twee á drie berichtjes per week geplaatst worden. Dit mag alleen gebeuren in de campagne periode van de Anonieme Talentenjacht, niet hierbuiten.
De Anonieme Talentenjacht kan bij de online campagne het beste gebruik maken van video’s die beelden uit de derdewereldlanden bevatten om het thema - goed onder de aandacht te brengen. Daarnaast worden sfeerbeelden van de voorgaande edities gewaardeerd zodat de doelgroep een duidelijk beeld krijgt van de Anonieme Talentenjacht en hier aan deel willen nemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2015-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk