De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hypnotherapie, hoezo?

Een onderzoek naar het verwijsgedrag van POH-GGZ naar hypnotherapeuten

Rechten:

Hypnotherapie, hoezo?

Een onderzoek naar het verwijsgedrag van POH-GGZ naar hypnotherapeuten

Rechten:

Samenvatting

Het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten gelooft dat haar leden meer patiënten zouden kunnen helpen en vragen zich af welke factoren een rol spelen bij het al dan niet doorverwijzen naar hypnotherapeuten. Voor deze informatie wilden ze graag dat Praktijkondersteuners Huisartsen – Geestelijke gezondheidszorg (in het vervolg POH-GGZ genoemd) bevraagd werden. Deze mensen werken in huisartsenpraktijken. De NBVH heeft voor deze doelgroep gekozen omdat de patiënten van POH-GGZ last kunnen hebben van aandoeningen waarbij hypnotherapie zou kunnen helpen.

Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van informatie over de redenen van de doelgroep om wel of niet door te verwijzen naar een hypnotherapeut. Met dat doel in gedachte is de volgende probleemstelling opgesteld: Welke factoren spelen volgens POH-GGZ een rol in het al dan niet doorverwijzen naar een hypnotherapeut?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. De reden dat er voor een kwalitatief onderzoek gekozen is, is omdat de opdrachtgever niet alleen wilde weten of de doelgroep zou doorverwijzen of niet, maar ook de redenen daarvoor wilde weten.

In totaal zijn er elf respondenten bereid gevonden om deel te nemen aan het onderzoek. De interviews duurden tussen de 15 en 20 minuten. In die maximaal 20 minuten is het mogelijk geweest om alle informatie te verzamelen die nodig was.

Het werd duidelijk welke factoren een rol spelen bij het doorverwijzen naar een hypnotherapeut na het analyseren van de resultaten. Uit de resultaten is geconcludeerd dat er een tekort aan kennis is over hypnotherapie.
De respondenten gaven bij kennisvragen aan dat zij weinig wisten over hypnotherapie. Ze hebben hun best gedaan om de vragen te beantwoorden en anders gaven ze aan het antwoord niet te weten. Een andere factor is dat het ook belangrijk is dat alle betrokken partijen binnen een huisartsenpraktijk het er mee eens zijn dat er doorverwezen wordt naar een hypnotherapeut. De POH-GGZ moet zich er prettig bij voelen om een doorverwijzing te doen naar een hypnotherapeut, de huisarts moet het ermee eens zijn dat iemand wordt doorverwezen naar een hypnotherapeut want anders gebeurt het niet. Ook moet de patiënt zelf zich er goed bij voelen om te gaan. Een ander belangrijke factor was dat hypnotherapie, volgens de respondenten, nog niet onderdeel is geweest van een groot onderzoek waardoor het evidence based genoemd kan worden. Voor een aantal respondenten was dit erg belangrijk vanwege het feit dat zij moeten verantwoorden richting de huisarts en richting de patiënt waarom zij denken dat het goed zou zijn voor de patiënt. Dit is lastig omdat er bij de respondenten nog niet expliciet bekend is voor welke aandoeningen hypnotherapie werkt.

Omdat het erg ingewikkeld is een groot onderzoek (evidence based) op te zetten op de korte termijn, worden er aanbevelingen gedaan die wel op de korte termijn opgepakt kunnen worden. Er wordt aangeraden contact op te nemen met verschillende organisaties, waaronder de Landelijke Vereniging POH-GGZ en bijscholingsinstituut RINO. Vervolgens kunnen er voorstellen gedaan worden richting deze organisaties over het geven van lezingen of voorlichtingen over het vak hypnotherapie.

Een andere aanbeveling is het beschikbaar stellen van een cameraman voor alle leden van de NBVH. Door middel van het maken van een pitch-filmpje kunnen zij zich voorstellen en uitleg geven over wat hypnotherapie is en wat zij kunnen betekenen. De leden kunnen vervolgens zelf het filmpje gaan delen via email of een website om zichzelf voor te stellen.

Er wordt nog een aanbeveling gedaan, namelijk het maken van een website en/of folder. Deze website/folder kan informatie verstrekken aan alle deelnemers van eventuele voorlichtingen via LV POH-GGZ of RINO, maar ook voor patiënten. In de website/folder zal veel informatie opgenomen kunnen worden over het vak, welke aandoeningen baat hebben bij hypnose en alles wat men dient te weten over hypnotherapie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFaculteit SW/TP
PartnersNederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapie
Datum2016-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk