De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een door waarden gedreven communicatiestrategie

Waardenonderzoek onder mensen van 65 jaar en ouder voor BplusC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een door waarden gedreven communicatiestrategie

Waardenonderzoek onder mensen van 65 jaar en ouder voor BplusC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

BplusC staat voor: Bibliotheken en Centrum voor kunst en cultuur. Er mist nu een communicatiestrategie die inspeelt op de waarden en behoeften van de doelgroep van 65 jaar en ouder. De probleemstelling van dit onderzoek luidt: ‘Op welke manier sluit de communicatiestrategie van BplusC aan op de belangrijkste waarden van de doelgroep?’ De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te geven in de waarden die de doelgroep belangrijk vindt en inzicht te geven in de waarden die de organisatie momenteel uitdraagt, teneinde een advies te geven aan BplusC over de invulling van de communicatiestrategie naar deze doelgroep. De deelvragen richten zich op de belangrijkste instrumentele waarden en de belangrijkste eindwaarden van de doelgroep van 65 jaar en ouder, de belangrijkste waarden die de organisatie momenteel communiceert en de behoeften van de doelgroep van 65 jaar en ouder. De doelgroep bestaat uit mensen van 65 jaar en ouder die woonachtig zijn in Leiden of in een ander verzorgingsgebied van BplusC. Dit onderzoek maakt gebruik van de kwalitatieve onderzoeksmethode voor de deelvragen. Daarnaast maakt het onderzoek gebruik van deskresearch voor het theoretisch kader en de situatieschets. Achttien respondenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Uit het onderzoek komen de volgende belangrijkste instrumentele waarden naar voren: ‘verantwoordelijk’, ‘liefhebbend’, ‘verdraagzaam’ en ‘beleefd’. De belangrijkste eindwaarden zijn: ‘een wereld van vrede’, ‘innerlijke harmonie’, ‘familieveiligheid’, ‘echte vriendschap’, ‘gelijkheid’, ‘geluk’ en ‘vrijheid’. De belangrijkste instrumentele waarden die de organisatie momenteel communiceert zijn: ‘eerlijk’, ‘verantwoordelijk’ en ‘beheerst’. De belangrijkste eindwaarden die de organisatie communiceert zijn: ‘een wereld van schoonheid’, ‘een gevoel van vervulling’ en ‘plezier’. De doelgroep van 65 jaar en ouder wil graag informatie ontvangen via e-mails. Deze informatie komt dan per maand of per twee maanden, met een informele toon. De voorgelegde communicatie-uiting is prima en de doelgroep wil informatie ontvangen van de hoofdlocatie of een andere locatie, omdat deze dichtbij is. De respondenten verwachten niet dat hun sociale gedrag verandert, als de organisatie zich op de waarden richt die zij belangrijk vinden. Daarentegen ziet de doelgroep wel het verband tussen de instrumentele waarden en de eindwaarden en is het aantal variaties in waarden klein. Het onderzoek raadt de organisatie aan om de waarden die de doelgroep belangrijk vindt en de behoeften van de doelgroep in de communicatiestrategie naar deze doelgroep te verwerken. Daarnaast kan de organisatie vervolgonderzoek doen naar de uiteindelijke baten van de implementatie van het advies, aangezien de doelgroep aangeeft dat indien de organisatie haar communicatie aanpast op de belangrijkste waarden van de doelgroep, deze niet verwacht dat het sociale gedrag verandert. Een andere aanbeveling is om een doelgroepenspecialist aanstellen. Het onderzoek geeft handvatten om de aanbevelingen te verwezenlijken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnerBplusC
Datum2017-08-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk