De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eenduidige controleaanpak voor aanbestedingen

een onderzoek naar het bewerkstelligen van een eenduidige controleaanpak voor de controle op naleving van de aanbestedingswet op basis van verschillende controleprotocollen van ministeries én wet- en regelgeving.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eenduidige controleaanpak voor aanbestedingen

een onderzoek naar het bewerkstelligen van een eenduidige controleaanpak voor de controle op naleving van de aanbestedingswet op basis van verschillende controleprotocollen van ministeries én wet- en regelgeving.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de praktijk gaat het niet altijd goed met het opstellen van controleprotocollen. Diverse partijen (opstellers, toezichthouders en accountants) worstelen met het toepassen van deze controleprotocollen. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de werkzaamheden, verwachtingskloven tussen subsidieverstrekkers (lees: ministeries) en accountants, discussies en meer lasten door de onnodige tijd die eraan besteed wordt. De Aanbestedingswet 2012 is niet nieuw, maar is in 2016 gewijzigd. Hierdoor is onder andere de Gids Proportionaliteit aangewezen als de te volgen richtsnoer. Mede door deze wijziging is de discussie over de controle op de naleving van de aanbestedingswet aangewakkerd. Het onderzoek is geschreven naar aanleiding van de behoefte vanuit het accountantskantoor BDO bij de controle op de naleving van de aanbestedingswet. Hierbij is onder andere gebleken dat accountants behoefte hebben aan een eenduidige controleaanpak die de onduidelijkheden over de diepgang van de controle wegnemen.

In dit afstudeeronderzoek is kwalitatief onderzoek gedaan naar het bewerkstelligen van een eenduidige controleaanpak voor de controle op de naleving van de aanbestedingswet op basis van verschillende controleprotocollen van ministeries én de wet- en regelgeving. Natuurlijk is het ook van belang om te bepalen of deze eenduidige controleaanpak bruikbaar is in de praktijk. Voor dit onderzoek zijn diverse interviews met accountants van BDO, de Auditdienst Rijk en specialisten van ministeries gehouden. Door middel van de wet- en regelgeving, de verschillende controleprotocollen van ministeries en de meningen/ervaringen van de bovenstaande geïnterviewde is een eenduidige controleaanpak voor de controle op de naleving van de aanbestedingswet opgesteld. Tevens is de toepasbaarheid van een eenduidige controleaanpak in de praktijk getest door middel van de afgelegde interviews met de accountants van BDO.

Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat het merendeel van de accountants van mening is dat een eenduidige controleaanpak toepasbaar is in de praktijk. Dit rapport heeft echter een onderscheid gemaakt in een lichter en zwaarder regime voor gecontroleerde organisaties om daarmee de diepgang van de aanpak verder te concretiseren. Een aandachtspunt dat de bruikbaarheid in de praktijk bemoeilijkt, is dat in de praktijk veel uitzonderingen zijn en dat het lastig is om alle uitzonderingen in één controleaanpak te integreren. Dit geldt echter bij elke controleaanpak en daarom is het te adviseren dat gebruikers te allen tijde kritisch naar de specifieke situatie kijken en de aanpak zo nodig aanpassen. Vervolgens is aan het ministerie te adviseren om de eenduidige controleaanpak op te nemen in hun betreffende controleprotocollen om de verwachtingskloof tussen ministeries en accountants te reduceren. Eventueel vervolgonderzoek moet uitsluiten of de conclusies van dit onderzoek tevens gelden voor andere instanties om de effectiviteit van een eenduidige controleaanpak voor een ministerie, de accountant en de gecontroleerde organisatie in de praktijk te bepalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingAccountancy
AfdelingIFM
Datum2019-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk