De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar een autonomer bestaan voor ouderen met dementie in verpleeghuis De Es

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De weg naar een autonomer bestaan voor ouderen met dementie in verpleeghuis De Es

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen zorgorganisatie Argos Zorggroep, verpleeghuis De Es. De opdrachtgever van dit onderzoek, de ergotherapeut binnen verpleeghuis De Es, signaleert dat ouderen met dementie geen autonomie hebben bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen en buiten het verpleeghuis, omdat er nog een geslotendeurenbeleid wordt gehanteerd. De ouderen kunnen alleen op hun eigen afdeling dagelijkse activiteiten uitvoeren. Door dementie kunnen mensen ook een verminderd oriëntatievermogen krijgen en dit kan ervoor zorgen dat het uitvoeren van dagelijkse activiteiten lastiger wordt. De ergotherapeut maakt geen gebruik van interventies om de ouderen meer autonomie te geven bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen en buiten het verpleeghuis. De doelstelling van dit onderzoek is dat de ouderen met dementie en een verminderd oriëntatievermogen in verpleeghuis De Es meer autonomie krijgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen en buiten het verpleeghuis door de verkregen interventies die de ergotherapeut toe kan passen. De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: ‘Welke interventies kan de ergotherapeut in verpleeghuis De Es toepassen om de autonomie te vergroten bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen en buiten het verpleeghuis van ouderen met dementie en een verminderd oriëntatievermogen?’

Methode
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er een literatuur- en praktijkonderzoek uitgevoerd. Tijdens het literatuuronderzoek is er gezocht in verschillende databanken en in het boek ‘Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers’. Er is in het literatuuronderzoek ook gebruikgemaakt van de sneeuwbalmethode. Na het literatuuronderzoek is er een praktijkonderzoek uitgevoerd aan de hand van semigestructureerde interviews. Er zijn drie ergotherapeuten geïnterviewd die werkzaam zijn in een verpleeghuis met ouderen met dementie. Daarna zijn de interviews getranscribeerd en geanalyseerd volgens de thematische analyse.

Resultaten
Uit het literatuuronderzoek zijn vijf interventies naar voren gekomen. De interventies zijn het aanpassen van de plattegrond typologie, de inzet van omgevingssignalen, de inzet van GPS, foutloos leren en backward chaining. Alle interventies worden in de praktijk toegepast, behalve backward chaining. Uit het praktijkonderzoek zijn twee nieuwe interventies naar voren gekomen en dat zijn de inzet van leefcirkels en trial and error.

Conclusie
De ergotherapeut in verpleeghuis De Es kan meerdere interventies inzetten om de autonomie te vergroten van ouderen met dementie en een verminderd oriëntatievermogen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten binnen en buiten het verpleeghuis. De interventies die in het literatuur- en praktijkonderzoek naar voren zijn gekomen zijn het aanpassen van de plattegrond typologie, de inzet van omgevingssignalen, de inzet van GPS en foutloos leren. Voor de interventie backward chaining is een vervolgend praktijkonderzoek nodig. Deze interventie kwam naar voren in het literatuuronderzoek, maar wordt niet toegepast in de praktijk. De inzet van leefcirkels en trial and error zijn in het praktijkonderzoek gevonden, maar komen niet naar voren in het literatuuronderzoek. Daarom is er een vervolgend literatuuronderzoek nodig naar deze interventies.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingIVG
PartnerArgos Zorggroep
Datum2024-01-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk