De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betekenisvol handelen in het verpleeghuis: het gezamenlijk toepassen van foutloos leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betekenisvol handelen in het verpleeghuis: het gezamenlijk toepassen van foutloos leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

INLEIDING Dit onderzoek vindt plaats in Sammersbrug, een van de locaties van WZH. Binnen Sammersbrug wordt met cliënten gewerkt aan het behouden van betekenisvolle activiteiten. Dit wordt o.a. gedaan door het toepassen van foutloos leren.
Bij het toepassen van foutloos leren is het belangrijk dat herhaling plaatsvindt en dat er op een eenduidige manier instructie wordt gegeven (Het samenwerkingsverband effectieve interventies, 2017). Op dit moment wordt door de ergotherapeut drie keer per week met cliënten geoefend, omdat zij drie dagen per week aanwezig is. Om een snel en efficiënt verloop van het proces te hebben is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt. Daarvoor moeten andere disciplines betrokken worden: de activiteitenbegeleiders en de verpleegkundigen. In dit onderzoek is onderzocht wat de activiteitenbegeleiders en de verpleegkundigen nodig hebben om bij te dragen aan dit leerproces.

METHODE Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Voor het literatuuronderzoek is naar data gezocht in verschillende professionele databanken. Een aantal artikelen zijn geraadpleegd op aanraden van de opdrachtgever.
Voor het praktijkonderzoek zijn er interviews afgenomen met ergotherapeuten die ervaring hebben met foutloos leren. De deelnemers voor de interviews zijn geworven door purposeful sampling. Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview aan de hand van topics die zijn opgesteld op basis van de resultaten van het literatuuronderzoek.

RESULTATEN De conclusie uit het literatuuronderzoek is dat het interdisciplinair toepassen van foutloos leren bepaalede stappen doorlopen worden. Het oefenen van de activiteit moet intensief herhaald worden. Er zijn enkele stappen die gezamenlijk uitgevoerd worden en er zijn enkele stappen die door de ergotherapeut uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat er een gezamenlijke doelstelling en zorgplan wordt opgesteld. Het is belangrijk om een vertrouwensrelatie en goede flexibele communicatie te hebben.
De belangrijkste resultaten van het praktijkonderzoek dat het van belang is om met een kleine groep te werk te gaan en deze betrokkenen vanaf het begin erbij te betrekken. Het geven van instructies aan de betrokkenen kan het best verbaal worden gedaan. Het samen doorlopen van de activiteit draagt bij aan het eenduidig te werk te gaan. De ergotherapeut dient open te communiceren en het contact laagdrempelig te houden, zodat ook buiten de vaste momenten het proces besproken kan worden.

CONCLUSIE Uit het literatuur- en praktijkonderzoek blijkt dat het belangrijk is om open en laagdrempelig te communiceren. Het is belangrijk om belangstelling te hebben voor elkaar en niet alleen voor het werk dat de ander doet. Om foutloos leren te laten slagen dienen er vanaf het begin een kleine groep medewerkers betrokken te worden en duidelijke afspraken gemaakt te worden over het oefenen van de activiteit. Het is ook belangrijk dat het doel vanuit de cliënt of het cliëntsysteem komt, zodat aan het doel van de cliënt wordt gewerkt. Ten slotte is het belangrijk dat foutloos leren meer bekendheid krijgt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
OpleidingErgotherapie
AfdelingIVG
AfstudeerorganisatieWoonzorgcentra Haaglanden
Datum2020-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk