De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Internationale Studenten en Mentale Gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Internationale Studenten en Mentale Gezondheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Hanze Student Support merkt dat steeds meer internationale studenten te maken krijgen
met mentale gezondheidsproblematiek in vergelijking met Nederlandse studenten. Het
vermoeden van de Hanze student support is dat het verhuizen naar een nieuw land en een
nieuwe stad, in dit geval Groningen, voor een verslechtering van de mentale gezondheid
zorgt. De onderzoeksvraag van deze scriptie is dan ook:
In hoeverre heeft het studeren in Groningen invloed op de mentale gezondheid van
internationale studenten aan de Hanzehogeschool?
Het doel van dit onderzoek was het vergaren van kennis over de impact van het verhuizen
naar een nieuw land en een nieuwe stad (Groningen) op de mentale gezondheid van
internationale studenten aan de Hanzehogeschool. Om antwoord te geven op de hoofdvraag
is een cross-sectioneel, kwantitatief onderzoek uitgevoerd.
Ten eerste is er onderzocht in hoeverre er een verschil is in mentale gezondheid van
internationale studenten die studeren aan de Hanzehogeschool vóór en na aankomst in de
stad Groningen. Ten tweede is onderzoek gedaan naar risico- en beschermende factoren die
een rol spelen bij mentale gezondheid. Ten derde is onderzocht of er een verschil tussen
mentale gezondheid van Europese en non-Europese studenten aanwezig is. Ten vierde is
onderzocht of een eerdere behandeling voor mentale gezondheidsklachten verband houdt
met de huidige mentale gezondheid van internationale studenten. Als laatste is het verschil
in mentale gezondheid tussen mannen en vrouwen bekeken.
Er zijn twee significante resultaten gevonden: (1) internationale studenten rapporteren een
significant lagere mentale gezondheid nadat ze in Groningen zijn komen wonen en (2)
studenten die eerder in behandeling zijn geweest bij een psycholoog, psychotherapeut of
psychiater rapporteren een slechtere mentale gezondheid dan studenten die niet eerder in
behandeling zijn geweest. Concluderend heeft het studeren in Groningen een significante
invloed op de mentale gezondheid van internationale studenten aan de Hanzehogeschool.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt ten eerste een preventieplan aanbevolen om
mentale gezondheidsverslechtering tegen te gaan. Ten tweede wordt een
screeningsinstrument aanbevolen om mentale gezondheid direct in kaart te brengen. Ten
derde is vervolgonderzoek geadviseerd om de mening van studenten tegenover zo’n
screeningsinstrument uit te vragen. Als laatste wordt vervolgonderzoek aanbevolen om in
kaart te brengen wat studenten nog meer nodig hebben ter ondersteuning van mentale
gezondheid.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2022-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk