De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De gelukkige vrijwilliger

Evaluatierapport: hoe tevreden is de vrijwilliger van hospice De Mantel te Zuidhorn?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De gelukkige vrijwilliger

Evaluatierapport: hoe tevreden is de vrijwilliger van hospice De Mantel te Zuidhorn?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de huidige vergrijzing van de maatschappij neemt het aantal chronisch zieke patiënten toe. Helaas komt het voor dat ziektes niet meer kunnen genezen en medicatie niet meer aanslaat waardoor de levensverwachting aanzienlijk afneemt. Hospices bieden palliatief terminale zorg aan patiënten met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Bij deze vorm van zorg verschuift de aandacht van genezen naar het verlichten van symptomen. Door bezuinigingen in de zorg kunnen zorgteams niet voldoende persoonlijke aandacht geven aan de bewoners. Vandaar dat er ook vrijwilligers werken in een hospice, die ondersteunen bij de zorg voor bewoners en hun naasten en verlichten hiermee de werkdruk van de zorgteams. Ondanks hun belangrijke rol, zijn niet alle vrijwilligers tevreden met hun rol. De tevredenheid van vrijwilligers hangt af van de mate van waardering die ze ontvangen van bewoners, naasten en het zorgteam, de voorbereiding, de samenwerking met het zorgteam en de duidelijkheid van de taken. Vanuit het promotieonderzoek van R. Martens naar hospitality in de palliatieve zorg is er onderzoek uitgevoerd bij hospice ‘de Mantel’ te Zuidhorn naar de tevredenheid van de vrijwilligers. Het hospice zet al anderhalf jaar vrijwilligers in. De organisatie is benieuwd in hoeverre de vrijwilligers tevreden zijn met hun rol in het hospice en of er nog verbeterpunten liggen om de tevredenheid te vergroten. Mede omdat de het aantal vrijwilligers dat erbij is gekomen, inmiddels weer is vertrokken.
Bij tien vrijwilligers van hospice ‘de Mantel’ zijn semigestructureerde interviews afgenomen om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de ervaringen vrijwilligers met de voorbereiding, de duidelijkheid van hun taken, samenwerking met het zorgteam en het contact met bewoners en hun naasten bij hospice ‘de Mantel’ te Zuidhorn?’ Uit de resultaten is gebleken dat de vrijwilligers erg tevreden zijn over het contact met de bewoners en de naasten. Ze voelen zich voldoende gewaardeerd aangezien het contact op zichzelf als beloning wordt gezien. Vrijwilligers zijn ook tevreden over het contact met de wachtkamerpatiënten, dit contact vinden ze een fijne afwisseling. Vrijwilligers vinden de cursus en het meelopen waardevolle toevoegingen in de voorbereiding op het werken in het hospice. Vrijwilligers geven aan dat ze betreft de samenwerking erg tevreden zijn over de manier waarop het zorgteam ze op gang helpt en klaar staat om al hun vragen te beantwoorden. Vrijwilligers zijn minder tevreden over hun taken, deze zijn onduidelijk. Dit zorgt voor rolonduidelijkheid tussen de vrijwilligers en het zorgteam wat ten koste gaat van de samenwerking. In de samenwerking moet het zorgteam de vrijwilligers meer vragen om te ondersteuning en moet het zorgteam duidelijker zijn over waarbij ze hulp vragen en ze moeten dit van tevoren aangeven. De sfeer tussen vrijwilligers en het zorgteam moet verbeteren zodat vrijwilligers zich veilig voelen om aan te geven dat ze het ergens niet mee eens zijn of ergens mee zitten, dat is nu niet het geval. Vrijwilligers willen meer contact onderling. De inloopmiddagen worden nu nog niet voldoende bezocht. Deze moeten verder vooruit worden ingepland. Het enthousiasme van vrijwilligers verdwijnt doordat processen traag verlopen. Verder hebben werkgroepen die initiatieven proberen uit te voeren te weinig duidelijkheid over de mogelijkheden. De inroostering verloopt prima. Echter, vrijwilligers plannen erg ver vooruit waardoor vrijwilligers met andere verplichtingen zich moeilijk kunnen inplannen. Verder zijn in anderhalf jaar evenveel vrijwilligers vertrokken als dat er zijn bijgekomen. Al deze punten zorgen voor stress en onvrede bij vrijwilligers.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk