De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan het werk(-map)!

De verantwoording van een werkmap voor het re-integratietraject van Wajongers met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan het werk(-map)!

De verantwoording van een werkmap voor het re-integratietraject van Wajongers met ASS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Job Lizard, een jobcoach organisatie, is een onderzoek uitgevoerd naar de behoeftes van de betrokken partijen omtrent het coachingstraject van Job Lizard. Het doel van het onderzoek was het aanbrengen van meer structuur, duidelijkheid en concrete communicatie in het coachingstraject doormiddel van het ontwerpen van een product, een werkmap. De doelgroep van het onderzoek waren cliënten van Job Lizard met een Autismespectrumstoornis, die een Wajong uitkering ontvangen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: ‘Hoe moet de vorm en inhoud van een werkmap, gezien de behoeftes van de cliënten met ASS aan structuur, duidelijkheid en concrete communicatie, eruit komen te zien en wat is hierin de behoefte van andere betrokken partijen zoals de jobcoaches, werkgevers en arbeidsdeskundigen’?
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de design thinking methode van Guido Stompff, 2018. Het betrekken van alle betrokken partijen stond hierbij centraal. Doormiddel van een vragenlijst, interviews en een focusgroep is er een werkmap ontworpen die aansluit aan de behoeftes van de betrokken partijen.
In de framing fase is er literatuuronderzoek gedaan naar de doelgroep en de gewenste situatie. De behoefte aan structuur en duidelijkheid is hierdoor ondersteund door literatuur. Aan de hand van de literatuur en het huidige coachingstraject is er een vragenlijst ontworpen en verstuurd onder de cliënten, om inzicht te krijgen in de behoeftes omtrent het coachingstraject. Uit de resultaten van de vragenlijst kwam naar voren dat er 27 aspecten als belangrijk worden beschouwd voor het coachingstraject. Naar aanleiding van deze resultaten is er een format van een werkmap ontworpen. Hierna zijn er twaalf interviews gehouden onder cliënten, jobcoaches, werkgevers en arbeidsdeskundigen. Hierin is de format voor de werkmap besproken en de behoeftes die de partijen hebben. De behoeftes zijn verdeeld in inhoud en vormgeving voor de werkmap en hiervan is een overzicht gemaakt in een criteriatabel. In totaal zijn er 36 van de 50 aspecten die als dusdanig belangrijk wordt beschouwd door de betrokken partijen dat deze terug komen in de werkmap.
Naar aanleiding van de interviews is er een prototype van de werkmap ontworpen, waar op gereflecteerd is door een focusgroep van cliënten. Uit het focusgroep-interview kwam naar voren dat de onderwerpen en vormgeving van het prototype al erg goed is, er ontbraken enkel nog een aantal onderwerpen. Deze aspecten zijn meegenomen in het ontwerp van de definitieve werkmap. De focusgroep geeft aan dat er verwacht wordt dat de ontworpen werkmap het doel van het onderzoek bereikt, het aanbrengen van meer structuur, duidelijkheid en concrete communicatie in het coachingstraject.
Er wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren waarbij er gereflecteerd en geëvalueerd wordt op de werkmap. In dit onderzoek is er enkel gereflecteerd middels een focusgroep, maar er wordt aanbevolen om nogmaals te reflecteren wanneer de werkmap ook in de praktijk gebruikt wordt. Daarnaast wordt er ook aanbevolen om de werkmap nog in twee andere niveaus te schrijven, omdat het niveauverschil tussen de doelgroep erg groot is.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-01-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk