De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stagelopen met psychische problemen

Een onderzoek naar de belemmerende- en bevorderende factoren die een rol spelen bij het succesvol doorlopen van stage bij studenten met psychische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stagelopen met psychische problemen

Een onderzoek naar de belemmerende- en bevorderende factoren die een rol spelen bij het succesvol doorlopen van stage bij studenten met psychische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Studenten met psychische problemen lopen vaker vast binnen hun stage dan andere studenten.
Aangezien een stage vaak een essentieel onderdeel is van een studie, kan dit leiden tot studievertraging of studie-uitval. Deze problemen omtrent stage zijn ook te zien binnen de Hanzehogeschool Groningen. Door middel van het ontwikkelen van de e-module Kieskeurig-Stage wil
het lectoraat Rehabilitatie studenten met psychische problemen helpen bij het kiezen en verkrijgen van hun stageplek zodat een student een stageplek kan vinden die bij hen aansluit. Het doel van dit
afstudeeronderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht over de problemen waar studenten met psychische problemen tegenaan lopen en wat er goed gaat tijdens het stageproces. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Wat zijn belangrijke bevorderende en belemmerende factoren, voor studenten met psychische problemen binnen de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen, gedurende het gehele stageproces?’
Dit onderzoek is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase is er gekeken wat er al bekend is door middel van een literatuuronderzoek. Vervolgens is er in de tweede fase een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd om de belemmerende- en bevorderende factoren in kaart te brengen. Dit is gedaan door middel van het afnemen van negen interviews onder studenten van de Academie voor Sociale
Studies (SASS) aan de Hanzehogeschool Groningen. De deelnemers hadden onlangs stagegelopen of liepen op het moment van de afname van de interviews stage. Door gebruik te maken van een
interviewschema zijn de ervaren belemmerende- en bevorderende factoren gedurende het kiezen, verkrijgen en het behouden van de stage uitgevraagd. De interviews zijn vervolgens getranscribeerd
en gecodeerd.
Op basis van de resultaten en de conclusie zijn er aanbevelingen opgesteld voor het lectoraat Rehabilitatie. Ten eerste kwam er naar voren dat veel studenten met psychische problemen niet op
de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden binnen de Hanzehogeschool en/of binnen het stagebedrijf. Hier kan aandacht aan besteed worden door in de e-module overzichtelijk en
toegankelijk de ondersteuningsmogelijkheden te tonen. Hiernaast bleek er uit de resultaten dat de studenten het gevoel hebben dat ze alles zelfstandig moeten doen. Dit zou in de e-module naar
voren kunnen komen door te benadrukken dat de studenten er niet volledig zelfstandig voor staan.
Tot slot is er gebleken dat verkregen zelfinzicht bij deze studenten bevorderend werkt, ook hier zou de e-module invloed op kunnen uitoefenen. Dit afstudeeronderzoek is gericht op studenten van SASS. Om de e-module toe te passen binnen de gehele Hanzehogeschool zou het interessant zou om ook meer inzicht te verkrijgen in de
belemmerende- en bevorderende factoren die studenten van andere schools ervaren.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2022-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk