De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

“De telefoon gaat, de lokale supermarkteigenaar spreekt mij toe vanaf de andere kant van de lijn. Eén van de cliënten is zojuist bij hem in de winkel geweest, dit met een afgezakte broek, ontblote billen en een onfrisse geur. Andere winkelbezoekers was dit eveneens opgevallen en hebben hun beklag gedaan bij de eigenaar. De eigenaar maakt kenbaar dat de cliënt op deze wijze geen toegang meer krijgt tot de supermarkt”.   
   
“Na het bezoek aan de kapper in het dorp komt de buurman bij de begeleiding voor een gesprek. De kapster had tijdens een gesprek uitspraken gedaan over cliënten die zij knipt. Deze zouden regelmatig onfris ruiken, vet/vuil haar hebben en vuile kleding dragen. De kapster wil liever geen cliënten meer knippen als er ook andere klanten komen".

In de huidige participatiemaatschappij wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van eenieder. Ook bij mensen met een licht verstandelijke beperking, hierna te noemen LVB.
Het uitgangspunt is dat cliënten met een LVB kunnen participeren in de samenleving door bijvoorbeeld zelfstandig wonen en het deelnemen aan regulier onderwijs of het werkproces, is mede door de individualisering van de samenleving niet altijd realistisch. Door hun beperking ervaren cliënten met een LVB problemen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen maar ook in vaardigheden zoals communicatie, oplossingsgericht vermogen. Dagelijkse terugkerende taken zoals het doen van boodschappen, zelfverzorging, het huishouden of het voorbereiden van eten zijn voorbeelden van praktische vaardigheden waar cliënten met een LVB dagelijks belemmeringen in ervaren.

Veelal zijn cliënten aangewezen op praktische ondersteuning door het sociaal netwerk of professionele hulpverlening.
De organisatie, R. Rienkesheerd voortaan Rienkesheerd, is een zorgboerderij die zowel ambulante ondersteuning als begeleid wonen aanbiedt voor deze doelgroep. Vanuit Florian is geconstateerd dat er bij een gedeelte van de cliënten, waarbij sprake is van een LVB, een verminderde motivatie tot zelfverzorging aanwezig is.

Deze constateringen hebben geleid tot het doen van onderzoek in wat kan helpen om meer motivatie te bewerkstelligen bij de cliënt met betrekking tot diens zelfverzorging.
Om de doelstelling te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Hoe kunnen de begeleiders van de Rienkesheerd met hun professioneel handelen de zelfverzorging van cliënten bevorderen?”

In kader van het onderzoek zijn er gesprekken gevoerd met cliënten, begeleiders en de directie en hebben wij een moreel beraad gevoerd betreffende dit vraagstuk. De deelnemers van het moreel beraad waren enthousiast en heeft het diverse invalshoeken belicht.

Aan de hand van het de verkregen informatie vanuit de praktijk en theorie hebben wij enkele prototypes ontwikkeld. Het enthousiasme van de cliënten, begeleiders en directie om tot een gezamenlijk doel te komen, motiveerde en inspireerde ons bij het vormgeven van het eindproduct, de toolbox.

Voor het tot stand komen van de implementatie, is hierin de samenwerking gezocht met de twee procesbegeleiders van de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2023-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk