De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Peer pressure bij partydrugs

Kwantitatief onderzoek naar peer pressure bij gebruik van party drugs onder nederlandse studenten in Groningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Peer pressure bij partydrugs

Kwantitatief onderzoek naar peer pressure bij gebruik van party drugs onder nederlandse studenten in Groningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om de rol van peer pressure vanuit een sociale omgeving bij het gebruik van partydrugs onder Nederlandse studenten in Groningen in kaart te brengen. Hiervoor zijn deelvragen geformuleerd over de omstandigheden waarin de studenten peer pressure ervaren en in hoeverre zij onder invloed van peer pressure vanuit hun sociale omgeving daadwerkelijk overgaan op gebruik van partydrugs. In dit onderzoek is een Nederlandse vragenlijst afgenomen onder 500 Nederlandse studenten in Groningen met betrekking tot de partydrugs ecstasy, cocaïne, amfetamine, GHB, ketamine, hallucinogenen en andere designerdrugs. Daarbij is gevraagd of peer pressure wordt ervaren met betrekking tot het gebruik van partydrugs, naar omstandigheden waarin peer pressure wordt ervaren, in hoeverre studenten peer pressure kunnen weerstaan en of de studenten daadwerkelijk partydrugs hebben gebruikt door peer pressure.
Uit de resultaten blijkt dat 34,5% van de studenten partydrugs hebben gebruikt en 65,3% nooit heeft gebruikt. Ecstasy, cocaïne en amfetamine zijn de meest gebruikte partydrugs. De partydrugs worden het meest gebruikt met vrienden en op locatie bij festivals/feesten. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat studenten peer pressure het meest ervaren door vrienden en bij vrienden thuis. Peer pressure wordt het vaakst jaarlijks ervaren. Uit een aantal stellingen in de vragenlijst blijkt dat zowel niet-gebruikers van partydrugs in het algemeen, als gebruikers, gemiddeld een neutrale mening hebben over de invloed van de sociale omgeving met betrekking tot partydrugsgebruik. Niet-gebruikers van cocaïne, amfetamine, ketamine, hallucinogenen en andere designerdrugs zijn het er niet mee eens dat de sociale omgeving invloed kan hebben op het partydrugsgebruik. Gebruikers van deze drugssoorten geven aan neutraal te zijn hierin. Niet-gebruikers van partydrugs in het algemeen geven aan peer pressure beter te weerstaan dan de gebruikers. De niet-gebruikers van hallucinogenen geven tevens aan peer pressure beter te kunnen weerstaan dan de gebruikers. Tot slot is naar voren gekomen dat het merendeel, 57,8%, van de studenten aangeeft dat zij geen peer pressure ervaren, maar ook geen partydrugs gebruiken. 9,4% van de studenten gebruikt wel partydrugs, maar zegt hierbij geen last te hebben van peer pressure. De reden dat 2,2% van de studenten door peer pressure partydrugs heeft gebruikt, is dat zij nieuwsgierig waren en de partydrugs graag wilden proberen. Een reden waarom 9,2% van de studenten geen partydrugs heeft gebruikt ondanks de peer pressure, is grotendeels omdat zij het gemakkelijk vinden drugs te weigeren. De conclusie is dat meer dan de helft van het totaal aantal studenten aangegeven heeft geen peer pressure te ervaren en dat uit dit onderzoek blijkt dat de sociale omgeving weinig invloed heeft op partydrugsgebruik.
Naar aanleiding van de resultaten en conclusie komt naar voren dat het van belang is een preventieve training te geven voor studenten. Hoewel nu is gebleken dat minder dan de helft van de onderzochte studenten aangeeft geen peer pressure te ervaren, zijn er alsnog wél studenten die aangeven er last van te hebben. Een preventieve training kan voor deze groep daarom toch van belang zijn. Tevens is het van belang vervolgonderzoek te doen naar sociale normen en verschillende typen peer pressure. Hierdoor wordt een duidelijk begrip van peer pressure en de sociale norm omtrent partydrugs en peer pressure ontwikkeld.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk