De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe wordt een Evidence Based Statement ontwikkeld voor de behandelingen van acne vulgaris binnen de huidtherapeutische praktijk?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe wordt een Evidence Based Statement ontwikkeld voor de behandelingen van acne vulgaris binnen de huidtherapeutische praktijk?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van eerder onderzoek dat is uitgevoerd in 2009 onder huidtherapeuten. Hieruit bleek dat 86% van de ondervraagden behoefte had aan een richtlijn voor de behandelingen van acne. Dit onderzoek bestaat uit kwalitatief onderzoek. Er is zowel literatuur- als veldonderzoek gedaan. Er is hierbij gezocht naar literatuur over de ontwikkeling van EBS en andere kwaliteitsstandaarden. Verder zijn er interviews afgenomen met de deskundigen op gebied van EBS.
Bij het maken van een EBS wordt een basis gelegd voor de wetenschappelijke verantwoording van het handelen van de huidtherapeut voor de uitgevoerde behandelingen. De verschillen tussen een EBS en een Evidence Based (EB) richtlijn zijn: bij het maken van een EB richtlijn is de patiëntraadpleging en de raadpleging van professionals en zorggebruikers uitgebreider dan bij een EBS. De EBS over acne vulgaris bestaat uit vier delen: de situatieschets, resultaten uit wetenschappelijk literatuuronderzoek, literatuurlijst en bijlagen. Hierin zijn de volgende behandelingen wetenschappelijk onderbouwd: manuele therapie, chemische peelingen, microdermabrasie en licht & lasertherapie. De gebruikte wetenschappelijke literatuur en richtlijnen dienen beoordeeld te worden op kwaliteit. Dit kan met: het AGREE instrument en het beoordelingsformulier Va. Vanuit beoordelingscriteria voor kwaliteitsstandaarden van het CVZ zijn vier soorten criteria opgesteld: 1. Bij het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard zijn de relevante partijen betrokken, 2. Alle betrokken partijen staan achter de kwaliteitsstandaard, 3. De kwaliteitsstandaard bevat een adequate beschrijving van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces, 4. De kwaliteitsstandaard heeft een cliëntenversie, een samenvatting, een set met bijbehorende meetinstrumenten en een onderhoudsplan.
Bij het ontwikkelen van een EBS wordt er geen rekening gehouden met criteria van zorgverzekeraars. Door een toets uit te voeren binnen de beroepsgroep kan gekeken worden of het doel van het EBS is behaald. Verder is een realistisch tijdspad voor het ontwikkelen van een EBS ± 2 jaar. Een EBS kan bekend worden gemaakt door presentaties te geven tijdens congressen en intercollegiaal overleg.
Voor de totstandkoming van het EBS wordt er door de vakgroep acne bewijs gezocht om bewijsmateriaal te leveren voor de desbetreffende behandelingen. De manuele therapie, peelingen, microdermabrasie en licht & lasertherapie. Het wetenschappelijk bewijs dat is gevonden in de literatuur moet worden beoordeeld met behulp van de verschillende beoordelingsformulieren.
De richtlijnen van de KNGF en de NVDV zijn openbaar, waarom die van de NVH niet?
Moet er niet geïnvesteerd worden in een toets over een EBS als hiermee de kwaliteit van handelen wordt verhoogd?
Het is belangrijk dat er een format wordt ontwikkeld met criteria voor het ontwikkelen van een EBS. Verder is het aan te bevelen dat er meer EBS ontwikkeld worden voor het beroep huidtherapie.
Door onderzoek te doen in wetenschappelijke literatuur en richtlijnen wordt bewijsmateriaal verzameld en op kwaliteit beoordeeld over de verschillende soorten behandelingen die worden uitgevoerd voor acne vulgaris binnen de huidtherapeutische praktijk.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGZH Huidtherapie
PartnersLaserkliniek Zwolle-Huidtherapie, Zwolle
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk