De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energieneutraal gemaal

onderzoek naar synergie tussen waterbeheer (kwantiteit & kwaliteit) en productie van hernieuwbare thermische energie in en rondom gemalen van het hoogheemraadschap van Delfland in het kader van SMART polders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Energieneutraal gemaal

onderzoek naar synergie tussen waterbeheer (kwantiteit & kwaliteit) en productie van hernieuwbare thermische energie in en rondom gemalen van het hoogheemraadschap van Delfland in het kader van SMART polders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Waterschappen zijn overeengekomen met het Rijk om in 2020 de CO₂ - emissies met 30 procent te reduceren ten opzichte van 1990. (Europa decentraal, 2013) Het terugdringen van de energievraag van waterschappen staat lijnrecht tegenover een goed waterbeheer. Voor een goed waterbeheer moeten vele honderden gemalen dagelijks grote hoeveelheden water verpompen. (Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2013) Om toch aan doelstellingen van dit akkoord te voldoen kan wellicht buiten de gebaande paden getreden worden. De centrale vraag binnen dit afstudeerrapport is:
Hoe kan een kansrijk gemaal rendabel energieneutraal functioneren door het onttrekken van hernieuwbare thermische energie uit passerend oppervlaktewater?

Voor het onttrekken van thermische energie worden twee mogelijke constructies onderzocht een in-line en een parallelle constructie. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van een gemaal kan één van beide constructies de voorkeur hebben.

Twee gemalen zijn verder onderzocht te weten; gemaal Poldervaartpolder en gemaal Eshofpolder. Deze gemalen zijn onderzocht op het aantal draaiuren binnen de geschikte periode om warmte en koude te onttrekken aan oppervlaktewater en de mogelijkheid tot potentiële afnemers van warmte of koude.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat beide gemalen inderdaad kansrijk zijn. De bekende uitgangspunten van beide gemalen zijn doorberekend in combinatie met zes verschillende warmtewisselaars. Eén van deze combinaties voldoet aan gestelde randvoorwaarde met betrekking tot de energieprestatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Climate & Management
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
PartnersIF Technology
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk