De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondersteunen of bovensturen (begeleidingsstijl, weerstand en LVB)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ondersteunen of bovensturen (begeleidingsstijl, weerstand en LVB)

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven als bachelorproef van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Haagse Hogeschool.
De organisatie en locatie
De Stichting Gemiva-SVG Groep ondersteunt 3000 mensen met een beperking.
De plek waar het onderzoek heeft plaatsgevonden is woonlocatie Sotaweg. Hier wo-nen 11 cliënten met een licht verstandelijke beperking en er werken 6 vaste begelei-ders.

De opdracht
De opdrachtgever van dit onderzoek is locatiehoofd Marjon Kuijkenhoven-Van Hurck. De opdracht luidt: Op welke wijze kan de begeleiding van de Sotaweg de samenwer-king met de cliënt optimaliseren en zo goed mogelijk houden?
De onderzoeker zal vanuit dit onderzoek aanbevelingen schrijven voor de locatie.
De onderzoeksvraag die is opgesteld voor dit onderzoek luidt als volgt:
Op welke manier kan de ondersteuning van begeleiders aan cliënten met een licht verstandelijke beperking op woonlocatie Sotaweg, optimaal worden ingezet bij het op-lossen van problemen of het halen van doelen van de cliënt wanneer de cliënt en de begeleider in een strijd raken?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek.

Het theoretisch kader
Uit de literatuur komen 2 begeleidingsstijlen naar voren die een begeleider kan inzet-ten. De ene begeleidingsstijl, de ondersteun-begeleidingsstijl, kan een cliënt helpen met zijn doelen of problemen, de andere begeleidingsstijl, de bovenstuur-begeleidingsstijl, remt de ontwikkeling van de cliënt. Bij deze laatste, niet effectieve begeleidingsstijl zal de cliënt zich verzetten in de vorm van weerstandsgedrag. De be-geleider kan dan wederom met zijn begeleidingsstijl dit gedrag stoppen of verergeren. Wanneer de begeleider het gedrag niet weet te stoppen, ontstaat er meer en meer een strijd tussen begeleider en cliënt.

De aanpak van het onderzoek
In het onderzoek zijn er door middel van semi-gestructureerde interviews antwoorden verzameld over welke begeleidingsstijllen op de locatie Sotaweg worden gebruikt. Hiervoor zijn alle vijf de begeleiders, twee cliënten en een expert geïnterviewd.

De conclusie
De begeleiders zijn gemotiveerd om de cliënt te helpen met het behalen van haar doelen en te ondersteunen wanneer er zich problemen voordoen. Uit het onderzoek blijkt dat de begeleider niet altijd weet hoe hij zijn hulp doeltreffend kan aanwenden wanneer de cliënt in verzet lijkt te gaan. De begeleiders vervallen dan soms in een ineffectieve begeleidingsstijl met tot gevolg dat er een strijd ontstaat. Om die reden zouden begeleiders er baat bij hebben wanneer zij meer kennis over de voor- en nadelen van de begeleidingsstijlen zouden opdoen en zich meer vaardigheden zouden aanleren om beter met de strijd om te kunnen gaan.

De aanbevelingen
In het hoofdstuk "Aanbevelingen" wordt een innovatie geadviseerd, waarin begeleiders kunnen oefenen in het omgaan met de cliënt wanneer zij niet mee lijkt te willen werken. Via theorie, training en praktijkondervinding worden de begeleiders bekend gemaakt met de voor- en nadelen van een begeleidingsstijl. Daarnaast wordt één keer in de zes weken de nadruk gelegd op successen, waarbij begeleiders worden aangespoord om uit te weiden over hoe zij met een effectieve begeleidingsstijl een strijd hebben omgebogen tot een samenwerkrelatie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerStichting Gemiva-SVG Groep
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk