De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geven jullie als opdrachtgever wel het goede voorbeeld?

een kwalitatief onderzoek naar de barrières en mogelijkheden van JOGG-professionals omtrent de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak binnen de gemeentelijke werkvloer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geven jullie als opdrachtgever wel het goede voorbeeld?

een kwalitatief onderzoek naar de barrières en mogelijkheden van JOGG-professionals omtrent de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak binnen de gemeentelijke werkvloer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) zet zich samen met gemeenten, partners en professionals in voor een gezonde omgeving. Lokale JOGG-professionals richten zich onder andere op De Gezonde Werkvloer-aanpak. Binnen de JOGG-gemeenten wordt er op de eigen gemeentelijke werkvloer vaak nog onvoldoende aan activiteiten omtrent vitaliteit gedaan. “Practice what you preach” is belangrijk, omdat bezoekers leren door observaties, het positief kan bijdragen aan het politiek bestuurlijk draagvlak en het zowel medewerkers als ouders bereikt. Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen aan JOGG-professionals ten behoeve van de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak binnen de gemeentelijke werkvloer. Met behulp van het RE-AIM model kan worden nagegaan in hoeverre de aanpak structureel wordt uitgevoerd en invloed heeft op vitaliteit.

Methode: Voor dit kwalitatieve onderzoek zijn er dertien semigestructureerde diepte-interviews bij JOGG-professionals afgenomen, waarbij hun barrières en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. De JOGG-professionals zijn afkomstig uit zeven verschillende provincies. Daarnaast zijn er drie gestructureerde open interviews bij deskundigen afgenomen om hun adviezen en expertise in dit onderzoek mee te nemen. De getranscribeerde interviews zijn gecodeerd met behulp van verschillende codes en gekoppeld aan de elementen van het gedetailleerde RE-AIM model: het PRISM.

Resultaten: Belangrijke barrières omtrent de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak zijn: dat de aanpak niet van hogerhand wordt gedragen, niemand zich verantwoordelijk voelt, het een financieel vraagstuk is, werkgevers bang zijn voor weerstand van hun werknemers en er geen algemeen gedeeld besef is van het belang van vitaliteit. Aan de andere kant noemden JOGG-professionals en deskundigen mogelijkheden zoals: het creëren van interne bewustwording, structurele communicatie, de verankering in beleid en een lange adem. De focus van de aanpak ligt op een gezond bedrijfsrestaurant, structurele activiteiten, vitale werkplekken en de uitstraling naar bezoekers en externe partijen.

Conclusie/Discussie: De wijze van communicatie en het aanstellen van een werkgroep om verantwoordelijkheden te delen zijn gunstig voor de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak. Interventies blijken alleen effectief te zijn als er gebruik wordt gemaakt van alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle aanpak, wat niet bij alle JOGG-gemeenten het geval bleek te zijn. Bij een vervolgonderzoek kan het interessant zijn om medewerkers van de gemeentelijke werkvloer te interviewen, zoals van de afdelingen Human Resource Management en Facilitair Management, omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de implementatie en structurele realisatie van De Gezonde Werkvloer-aanpak.

Aanbevelingen: Het is aanbevolen om de communicatie over De Gezonde Werkvloer-aanpak positief naar het gemeentebestuur te brengen waarbij er ingespeeld wordt op zijn belangen. Als er wordt besloten te gaan voor een gezond bedrijfsrestaurant, dan is het raadzaam om de richtlijnen van het Voedingscentrum door te voeren. Om het effect van deze richtlijnen te vergroten, kan er gebruik gemaakt worden van “nudging-strategieën”. Ook zou JOGG meer kunnen betekenen omtrent het delen van kant-en-klare scenario’s. Tenslotte zou een strategie kunnen zijn dat diëtisten ingezet worden om de kennis van medewerkers te vergroten en om advies op maat te geven aan het bedrijfsrestaurant.

https://nl.linkedin.com/in/maartje-joore-543391144

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Voeding en Diëtetiek
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerJOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst), Den Haag
Datum2020-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk