De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het profileringsproject

Een onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen jeugdhulp in het werk van de gezinscoaches binnen het CJG Laak.

Open access

Rechten:
Nominatie Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2019

Het profileringsproject

Een onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen jeugdhulp in het werk van de gezinscoaches binnen het CJG Laak.

Open access

Rechten:
Nominatie Haagse Hogeschool Afstudeerprijs 2019

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is zichtbaar maken hoe het CJG Laak de richtlijnen jeugdhulp kan implementeren, zodat de gezinscoaches kennis vergaren van de richtlijnen en deze structureel gaan gebruiken tijdens hun werk. Sinds 2014 zijn de richtlijnen jeugdhulp ontwikkeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. De aanleiding van dit onderzoek is de onderbelichting van de richtlijnen op de werkvloer binnen het CJG Laak.

In een inventarisatie is gesproken met verschillende gezinscoaches en de teammanager waaruit bleek dat de richtlijnen niet tot nauwelijks worden gebruikt. Zij gaven aan hier meer aandacht voor te willen creëren. Naar aanleiding van deze inventarisatie is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Hoe kunnen de gezinscoaches van het CJG Laak geholpen worden structureel te handelen volgens de richtlijnen?’

Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat het benutten van wetenschappelijke kennis een hoeksteen is van professionele jeugdzorg. Opslaan en ontsluiten van kennis garandeert echter niet dat professionals deze kennis ook benutten (Pijnenburg, 2010). Om een implementatie te laten slagen moeten belemmerende en bevorderende factoren in beeld worden gebracht op het gebied van de doelgroep (gezinscoaches), de innovatie (de richtlijnen jeugdhulp) en de context ( CJG Laak) waarin de implementatie van de innovatie plaatsvind (Stals, van Yperen, Reith & stams, 2008). Door kennis te hebben van deze factoren kan een meer gerichte implementatie plaatsvinden.

Voor dit onderzoek is een enquête met aanvullend drie interviews afgenomen bij de gezinscoaches om er achter te komen wat hen weerhoudt niet te werken met de richtlijnen. Vragen als ‘Wat vindt u positief aan de richtlijnen?’ en ‘Welke belemmeringen ziet u?’ kwamen tijdens het interview aanbod. Uit het onderzoek komt naar voren dat de gezinscoaches meer aandacht nodig hebben op teamniveau om ook zelfstandig met de richtlijnen te gaan werken. Na doorvragen werd duidelijk dat zij hierin graag meer aandacht tijdens het teamoverleg en het afdelingsoverleg willen d.m.v. bijvoorbeeld interactieve werkvormen. Zij willen niet volledig zelf verantwoordelijk willen zijn voor het werken met en kennis vergaren van de richtlijnen en de nieuwe medewerkers hierin in het inwerkproces in meenemen.

De aanbevelingen voor het CJG zijn dan ook om tijdens het afdelingsoverleg 1x in de 12 weken aandacht voor de richtlijnen te creëren door het geven van presentaties of interactieve werkvormen . Daarnaast wordt aanbevolen om tijdens het wekelijkse teamoverleg meer kritische vragen te stellen op het gebruiken van de richtlijnen in de casuïstiek en de richtlijn er mogelijk ook bij te pakken om de stappen met het team te doorlopen. Om de verantwoordelijkheid binnen het team nog meer te spreiden, wordt geadviseerd de richtlijnen te koppelen aan de expertises van de gezinscoaches, om hen zo het aanspreekpunt van een bepaalde richtlijn te maken. Tevens is aanbevolen dat de gedragswetenschapper hierin ook meer aandacht creëert tijdens de caseloadbesprekingen. De laatste aanbeveling voor het CJG is het opnemen van de richtlijnen jeugdhulp in het inwerkprogramma. Nieuwe medewerkers moeten hun handelen nog eigen maken en het werken met de richtlijnen kan hier vanaf het begin in verweven worden door hier specifiek aandacht voor te hebben.

Voor het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), de ontwikkelaars van de richtlijnen is tot slot een aanbeveling toegevoegd m.b.t. het up to date houden van de richtlijnen.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mandy-duijnisveld/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSWE Pedagogiek
AfdelingFaculteit Sociaal Werk & Educatie
PartnerCentrum Jeugd en Gezin Den Haag
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk