De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schoon schip bedrijfsdiensten : ziekteverzuim naar een aanvaardbaar niveau.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schoon schip bedrijfsdiensten : ziekteverzuim naar een aanvaardbaar niveau.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is het blijvend hoge ziekteverzuim binnen Schoon Schip bedrijfsdienst, onderdeel van de Haeghe Groep. Door middel van een vooronderzoek heb ik besloten een verzuimmodel (belasting en belastbaarheidmodel in combinatie met het belasting en herstelmodel) voor mijn onderzoek te gebruiken waarna ik een diepteonderzoek heb uitgevoerd.

Voor Schoon Schip is de volgende probleemstelling geformuleerd:
"Op welke wijze is bij Schoonschip het ziekteverzuim van het schoonmaakpersoneel
aantoonbaar te verlagen."

Het doel van dit beleidsstuk is om het management een aantal handvaten te geven waarmee het ziekteverzuim naar beneden kan worden gebracht.

Onderzoeksmethoden die gebruikt zijn; schriftelijke en ongestructureerde interviews. Het doel hiervan is de huidige situatie, met betrekking tot het onderwerp te bepalen. Onder het schoonmaakpersoneel van Schoon Schip heb ik een gestructureerde enquête gehouden.
Hiervoor zijn alle medewerkers van Schoon Schip benaderd. Uiteindelijk heb ik precies 100 enquêtes kunnen afnemen. Deze zijn bij de medewerkers afgenomen, omdat het een moeilijke doelgroep is. Een reden is een zo zuiver mogelijke en representatief uitkomst te kunnen geven. Voor het onderzoek heb ik ook nog een gedeelte observatie gebruikt. Doordat ik zelf werkzaam was als rayonleider, naderhand als hoofd opleidingen, en als lid van het managementteam heb ik in alle gelederen van het bedrijf kunnen observeren. Hieruit heb ik aanvullende informatie kunnen halen die voor het onderzoek van belang is.

De problemen zijn als volgt samen te vatten.
Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat het personeel over het algemeen niet tevreden is over zowel de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden. Veel is terug te voeren naar het leidinggeven. Men ziet de rayonmanager niet tot nauwelijks waardoor men zich aan hun lot voelt overgelaten. Een ander bijkomend detail, door de slechte aansturing van de leidinggevende de kwaliteit van het schoonmaken naar beneden gaat waardoor er klachten ontstaan.

Volgens de Haeghe Groep voert men al een langere tijd een actief Arbo en verzuim beleid. Dit beleid resulteert echter niet in lagere verzuimcijfers die vergelijkbaar zijn met een aantal andere SW-bedrijven. Zowel het management evenals de medewerkers op de werkvloer zijn slecht op de hoogte van dit beleid. De communicatie naar het management dat dit beleid moet uitvoeren en de medewerkers is dus gebrekkig te noemen. Tevens is er een onderbezetting van het rayonmanagement waardoor, zelfs als men op de hoogte zou zijn van het ziekteverzuimbeleid, dit hierdoor niet goed zou kunnen uitvoeren.
De aanbevelingen zullen tot behoorlijke veranderingen binnen de organisatie leiden. Deze dienen goed besproken te worden zowel binnen het topmanagement alsmede het middenkader. Dit moet goed worden gedaan om draagkracht over de gehele lijn te creëren. Veranderingen kunnen veel voordeel opleveren mits deze goed zijn gecoördineerd. Daarbij is het goed te onthouden dat een verandering nooit klaar is. Het is een continu proces.

De verzuimregistratie binnen de Haeghe Groep moet beter naar het management gecommuniceerd worden. Men heeft momenteel weinig tot geen inzicht in het ziekteverzuim. Als men de zieke medewerkers beter moet begeleiden is inzicht in zijn verzuim van grote noodzaak. Door de verandering van het personeel, vroeger waren de handicaps vooral van fysieke aard, tegenwoordig is het meer mentaal en psychisch, en wanneer men kijkt naar het opleidingsniveau van het rayonmanagement is het aan te bevelen hen gerichte cursussen te laten volgen waardoor zij meer op de problemen kunnen inspelen.

Wanneer men kijkt naar de begeleiding met het doel de medewerkers zo spoedig mogelijk terug te laten keren kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
· op ziekenbezoek gaan,
· vragen of de medewerker zelf langs komt op het werk bij zijn collega's,
· overleg in het SMT.
De zieke medewerker moet ervaren dat de organisatie belangstelling voor hem heeft en dat hij of zij erbij hoort.

Men zal binnen de organisatie ook een aantal drempelverhogende maatregelen dienen te nemen om het ziekteverzuim naar beneden te brengen zoals:
· De medewerkers dienen eerder opgeroepen te worden door de bedrijfsarts,
· een verzuim gesprek te worden gehouden bij de ziekmelding etc.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersHaeghe Groep, Schoon Schip bedrijfsdiensten, Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk