De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jong ondernemen in Moerwijk

een onderzoek naar de levensvatbaarheid van het project 'Jong Ondernemerschap'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jong ondernemen in Moerwijk

een onderzoek naar de levensvatbaarheid van het project 'Jong Ondernemerschap'

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting MOOI is een welzijnsorganisatie in Den Haag en biedt een uitgebreid pakket aan welzijnsactiviteiten voor bewoners in de stadsdelen Escamp, Laak en in Zoetermeer en omgeving.
MOOI heeft het project JOS opgezet om jongeren in Moerwijk de mogelijkheid te bieden een ondernemende houding te ontwikkelen en hen te laten ervaren welke kansen het ondernemerschap biedt. Met dit project wil MOOI op lange termijn zorgen voor een stabiele middenklasse en op korte termijn de jeugdoverlast terugdringen. Om de haalbaarheid van het project JOS te bepalen is een SWOT- analyse opgesteld. De succesfactoren van het project zijn: beschikbaarheid van professionele begeleiding, samenwerking van partners en het beschikbaar hebben van subsidies. Een faalfactor is dat er onvoldoende vooronderzoek is gedaan.
Moerwijk is één van de door de gemeente benoemde krachtwijken. De samenstelling van de bewoners in Moerwijk is divers. Meer dan de helft van de bewoners is van niet-Nederlandse afkomst. De meeste gezinnen in deze wijk moeten rond komen van een minimum inkomen. In deze wijk doen zich een aantal sociaal maatschappelijke problemen voor zoals de hangjongeren problematiek, sociale overlast en verloedering.
Er is onderzoek gedaan naar het ondernemingsklimaat in Moerwijk en verder is gekeken naar de behoefte van jongeren om te gaan ondernemen en of zij dit met behulp van het project JOS willen doen. Er zijn interviews afgenomen bij 10 jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar en bij 10 ondernemers in Moerwijk. Door de beperkte tijd die beschikbaar was voor het onderzoek en de ongunstige periode (vakantie), was het niet mogelijk meer jongeren en ondernemers te interviewen. De onderzoeksresultaten zijn daarom niet representatief, omdat deze slechts een indicatie geven van de werkelijke situatie in Moerwijk.
Het beeld dat deze jongeren hebben over het ondernemerschap is divers. De meeste jongeren geven aan geen eigen onderneming te willen oprichten. Zij willen doorstuderen of werken voor een werkgever. De redenen zijn: geen inkomenszekerheid, veel verantwoordelijkheid en hard werken. Dit neemt niet weg, dat deze jongeren wel een positieve houding hebben tegenover het project. Mochten zij ondernemer willen worden, dan willen zij dit wel met JOS doen, omdat zij dit project een goed initiatief vinden en het een goede opstap biedt naar het ondernemerschap.
Er is voor dit onderzoek ook aan ondernemers gevraagd hoe zij het ondernemerschap in Moerwijk ervaren. Er zijn 834 eenmanszaken in verschillende branches. De Betje Wolfstraat is een goed voorbeeld, die de diversiteit van het winkelaanbod weerspiegelt. De ondernemers geven aan het lastig te vinden een duidelijke typering over het ondernemingsklimaat in de zin van gunstig of ongunstig uit te spreken.
Zij vinden dat dit sterk afhankelijk is van het type onderneming die een (toekomstige) ondernemer wil opstarten. De goede ligging, bereikbaarheid en het gratis parkeren worden door de klanten en ondernemers gewaardeerd. Dit in tegenstelling tot de verpaupering van de wijk en de hangjongeren problematiek.
Om antwoord te geven op de centrale vraag: "In hoeverre zijn jongeren in Moerwijk bereid en in staat een onderneming op te starten met behulp van het project JOS en biedt deze wijk een positief klimaat voor het ondernemerschap?" kan geconcludeerd worden dat op grond van de resultaten van dit onderzoek het ondernemingsklimaat in Moerwijk voldoende gunstig lijkt voor het starten van nieuwe ondernemingen en dat jongeren in Moerwijk bereid lijken te zijn om onder begeleiding van JOS zelfstandige ondernemer te worden. Vooralsnog, moet in acht worden genomen dat deze onderzoeksresultaten niet representatief zijn en slechts een indicatie van de werkelijke situatie weergeven in Moerwijk. Voor het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten, dient MOOI een grootschalig onderzoek te houden onder een groot aantal jongeren en ondernemers in Moerwijk.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingMHR Bedrijfskunde MER
AfdelingAcademie voor Management & Human Resources
PartnersStichting MOOI, Den Haag
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk