De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezonde werknemers in een gezonde organisatie : gezond eten in de bedrijfsrestaurants van de gemeente Den Haag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezonde werknemers in een gezonde organisatie : gezond eten in de bedrijfsrestaurants van de gemeente Den Haag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de Facilitaire Dienst van de gemeente Den Haag is een onderzoek in gang gezet naar de haalbaarheid en/of wenselijkheid van het invoeren van een gezond productaanbod binnen de gemeentelijke bedrijfsrestaurants. Centraal staan de (financiële) haalbaarheid en acceptatie van de klant.
Naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding en de aandacht die de gemeente Den Haag besteedt aan het ziekteverzuim-/gezondheidsbeleid is de volgende probleemstelling tot stand gekomen:

"Op welke wijze(n) kan de Facilitaire Dienst (FAD) overgaan tot het breed invoeren van een aanbod van gezonde producten in de gemeentelijke bedrijfsrestaurants, in het licht van het gemeentelijk gezondheids-/ ziekteverzuimbeleid, rekening houdend met de financiële consequenties?"

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van subprobleemstellingen. De subvragen zijn beantwoord met behulp van de data verzamelmethoden: deskresearch, observeren, interviewen en enquêteren. Tijdens deskresearch is onderzoek verricht naar het begrip gezonde voeding, de maatschappelijke ontwikkelingen, het aankoopgedrag van de consument, oorsprong van het bedrijfsrestaurant en het ziekteverzuim-/gezondheidsbeleid van de gemeente Den Haag. De huidige situatie is tot stand gekomen middels observeren, interviewen en deskresearch. Ten slotte is met behulp van een enquête inzicht verkregen in het gedrag en de wensen en eisen van zowel de huidige als de potentiële klanten ten aanzien van een gezond productaanbod.
Naar aanleiding van het onderzoek zijn de belangrijkste conclusies te vinden op het gebied van het ziekteverzuim-/gezondheidsbeleid van gemeente Den Haag en het enquête onderzoek.
De gemeente Den Haag investeert zeer veel in het ziekteverzuimbeleid. Op tal van aspecten tracht de werkgever het percentage ziekteverzuim terug te dringen. Overgewicht en ziekteverzuim staan in relatie met elkaar, om deze reden kan het niet zo zijn, wat men enerzijds tracht aan te pakken, anderzijds (overgewicht) gesubsidieerd veroorzaakt wordt.
Resultaten vanuit het enquête onderzoek wijzen erop dat er zeer positief wordt gereageerd op het invoeren van een gezond productaanbod en het verwijderen of beperken van de minder gezonde producten. Een grote groep respondenten geeft aan geïnteresseerd te zijn in een gezond productaanbod, maar vindt een prijsverhoging niet aanvaardbaar.
Aan de hand van de conclusies zijn zowel strategische- als tactische aanbevelingen geformuleerd. De strategische aanbevelingen hebben de grootste invloed op het ziekteverzuimbeleid van de gemeente Den Haag. De meest gezondheidsbevorderende aanbeveling is uitsluitend gezonde producten aanbieden, men kan niet meer verleid worden in de keuze. Uit enquête onderzoek is gebleken dat de klant niet beperkt wil worden in de keuze. Naar aanleiding hiervan moet de gezonde keuze de makkelijkste keuze worden. Een belangrijke aanbeveling hiervoor is de verkoopprijs van het gezonde productaanbod verlagen en van het minder gezonde productaanbod verhogen. Tevens behoort het verhogen van de verkoopprijs van het minder gezonde productaanbod tot één van de aanbevelingen.
De tactische aanbevelingen zijn gebaseerd op de marketingmix. De eerste aanbeveling is van invloed op het huidige productaanbod; dit zal aangescherpt/uitgebreid moeten worden. Hiernaast zullen de bereidingswijzen aangepast moeten worden en zullen er verschillende portie groottes aangeboden moeten worden. Streefkosten gebaseerde prijszetting en het aanbieden van gereduceerde menu's is een aanbeveling op het gebied van prijs. De aanbeveling presentatie en plaats worden vertegenwoordigt door het signing materiaal. Tot slot zullen de acties en themaweken bijdragen in de aanbeveling voor de promotie.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersFacilitaire Dienst van de gemeente Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk