De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

KOC Vleeswaren

Het optimaliseren van het voorraadbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

KOC Vleeswaren

Het optimaliseren van het voorraadbeheer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als gevolg van de sterke groei, heeft KOC Vleeswaren een aantal interne logistieke problemen. Op basis van de geschetste problematiek is de volgende kernvraag geformuleerd: ‘’Op welke wijze kan het inkoop-/ bestelproces van KOC Vleeswaren met betrekking tot de ondersteunende producten verbeterd worden richting het doel van het bedrijf, door middel van een duidelijk en gebruiksvriendelijk bestel- en volgsysteem?’’.
Om de huidige situatie en de eisen en wensen voor de toekomstige situatie van KOC Vleeswaren in kaart te brengen, is er gebruik gemaakt van interviews en meelopen. Uit dit vooronderzoek bleek dat de groei van KOC gepaard ging met een aantal interne problemen bij de inkoop, opslag, uitslag en verkoop van de producten. Bij KOC Vleeswaren is er een gevaar ontstaan van een verminderde ‘’delivery-performance’’. Er is sprake van een inefficiënt voorraadbeheer.
Volgens de betrokken partijen dient er een duidelijk en gebruiksvriendelijk bestel- en volgsysteem opgezet te worden.
De betreffende artikelen van KOC Vleeswaren worden geclassificeerd door middel van de ABC-analyse. Naast de ABC-analyse is ook gebruik gemaakt van de Kraljic-analyse. Tevens zijn de artikelen onderverdeeld in afhankelijke en onafhankelijke artikelen.
Na het classificeren van de artikelen is ook vastgesteld op welk moment de artikelen bijbesteld moeten worden. Bij het vaststellen van het bestelniveau voor een artikel hoort er rekening gehouden te worden met een aantal belangrijke punten, zoals levertijd, dagomzet en aanwezige voorraad. Een andere belangrijke factor is het bestelmoment. Traditionele productieprocessen zijn in veel gevallen een push-systeem, bijvoorbeeld het MRP-systeem. Tegenover het push-systeem staat het pull-systeem, bijvoorbeeld de Kanban- en de Two-Bin-systeem. Daarnaast is er een simpelere manier voor het voorraadbeheer, namelijk de voorraadaanvulsystemen. In de situatie van KOC past de voorraadaanvulsystemen BQ/SQ/Bs/sS het beste. Dit omdat het systeem erg simpel en toepasbaar is op de situatie van KOC Vleeswaren.
Tot slot dient het gehele bovengenoemde proces gemonitord worden via een informatiesysteem, die door middel van prototyping is ontwikkeld.
Het inkoop- en bestelproces van KOC Vleeswaren met betrekking tot de geclassificeerde producten kan verbeterd worden, door middel van het toepassen van het voorraadaanvulsysteem, waarbij de producten gevolgd worden door middel van het informatiesysteem dat ontwikkeld is, naar de wensen en eisen van de betrokken partijen.
Op korte termijn is het organiseren van de oplossing van belang.
De oplossing voor de langere termijn is dat de aanbevolen bevoegdheden en richtlijnen door iedereen binnen de organisatie met regelmaat toegepast wordt. Op langere termijn moet ook gecontroleerd worden of de parameters wel overeenkomen met de daadwerkelijke gegevens.
Een belangrijk punt dat in de gaten gehouden moet worden is de grote spreiding van de vraag naar eindproducten. Daarnaast is de kostenminimalisering in dit onderzoek niet verder onderzocht. Het is daarom waardevol om hiernaar een onderzoek te doen.
Naar aanleiding van de eisen en wensen van de directie is gekozen om een eenvoudig systeem toe te passen. Als gevolg hiervan is het aanbevolen beleid in dit onderzoek een eenvoudige aanpak voor het genoemde probleem.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersKOC Vleeswaren
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk