De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Liever lui dan moe

Motorische vaardigheid kinderen 6-11 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Liever lui dan moe

Motorische vaardigheid kinderen 6-11 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Overgewicht bij kinderen is een drastisch probleem dat heerst in het hedendaagse leven. Het gevolg hiervan is dat kinderen steeds minder vaardig zijn op motorisch gebied. De onderzoeksvraag die hierbij gesteld kan worden, is 'Is er een relatie tussen motorische vaardigheden en het aantal uren dat kinderen (6-11 jaar) sporten bij een vereniging en het tv kijkgedrag?'.

De methode waarmee deze onderzoeksvraag is onderzocht, bestaat uit enquêtes en een test. De enquêtes zijn ingevuld door de leerlingen en hun ouders, waarbij vragen zijn beantwoord over de tijdsbesteding van TV/DVD kijken en van sporten bij een vereniging. De test die is afgenomen onder de kinderen is de zogeheten KTK, waarmee de lichaamscoördinatie van het kind aan de hand van een MQ-waarde in beeld gebracht kan worden. Vervolgens kunnen de gegevens van de enquêtes en de KTK naast elkaar worden gelegd om te kijken of er verbanden bestaan.

Uit de resultaten blijkt dat bijna elk kind iedere dag TV kijkt. Op basis van dit gegeven kan worden geconcludeerd dat er geen verband bestaat tussen de tijdsbesteding van TV/DVD en die van sporten bij een vereniging. Daarnaast is er ook geen verband tussen het kijken van TV/DVD en de motorische vaardigheid. Op een dag kunnen er namelijk nog veel meer activiteiten gedaan worden dan TV/DVD kijken, waaronder dus ook sporten en andere activiteiten waardoor de motoriek verbetert.

Het verband dat wel in beeld kan worden gebracht, is dat hoe meer tijd kinderen steken in het sporten bij een vereniging hoe hoger de MQ waarde is die volgt uit de KTK. Oftewel: De motorische vaardigheid is beter naarmate er meer wordt gesport. Dit gegeven is significant en de correlatie tussen deze twee waardes is zeer sterk (0,732). Dit betekent dat het erg betrouwbaar is.

Op basis van deze conclusie kan de discussie worden gestart over de benodigde stimulans die kinderen nodig hebben om meer te gaan sporten en de manier waarop dit zou moeten. De ouders zouden hier een grote rol in kunnen spelen, scholen met daarbij de docenten en tot slot vrienden en vriendinnen van de kinderen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSport Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnerHaagse Hogeschool
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk