De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lang lere de netwerksamenleving!

Long live (and learn) the Network Society!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lang lere de netwerksamenleving!

Long live (and learn) the Network Society!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksplatform ‘Connected Learning:

’Al ruim vijftien jaar houdt De Haagse Hogeschool zich bezig
met onderzoek als deel van haar missie. Terwijl onderwijs
vaak geworteld is in monodisciplinaire vakgebieden, kan met
onderzoek wat makkelijker gekeken worden naar domeinen
in de samenleving (zorg, veiligheid, ondernemen, etc.) waarin
complexe problematiek steeds vaker wél dan niet een multidisciplinaire
aanpak vereist. Bijna niemand werkt nog alleen
of met alleen vakgenoten aan problemen of uitdagingen. En
die veranderende beroepspraktijk is bij uitstek het domein
van het hoger beroepsonderwijs. Daar leiden we voor op. Het
onderzoeken van en experimenteren met nieuwe uitdagingen
in de praktijk verbindt ons sterker met de samenleving, het
stelt ons in staat om ons beroepsonderwijs te vernieuwen en
geeft docenten, onderzoekers en studenten de kans om zich
te ontwikkelen door samen te werken aan vragen en uitdagingen
die de toekomst van de beroepspraktijk vorm geven.
Veel onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van lectoren
die samenwerken met docent-onderzoekers, studenten,
en professionals in het werkveld aan veelal meerjarige onderzoeksagenda’s
die lijn aanbrengen in verschillende deelactiviteiten.
Een van de manieren waarop De Haagse Hogeschool onderzoek organiseert is in de vorm van onderzoeksplatforms
die zich richten op verschillende domeinen van de samenleving.
Wij zijn ‘Connected Learning’, een onderzoeksplatform
dat zich richt op leren in de netwerksamenleving - in de samenleving
zelf, maar ook in de beroepspraktijk en in ons onderwijs.
Aangenaam. Wat wij doen? Daar gaat dit boek over,
dus daar verklappen we hier nog niets over. Wat verwacht
u als u nadenkt over onze naam? Enig idee? Geen idee?
Benieuwd?
Lees verder om te ontdekken wat ons inspireert, uitdaagt en
nieuwsgierig maakt. Sommige van onze ideeën zijn doordacht
en doorleefd omdat we er al jaren onderzoek naar
doen, andere zijn nieuw en dagen ons uit om er grip op te
krijgen. Wij geven met dit boek een beeld van waar we staan
in 2018. Zie het als een eerste kennismaking, met de nadruk
op ‘eerste’: we werken graag met veel en verschillende partners.
Zie het als visitekaartje van onze onderzoeksagenda.
We hopen van harte dat u zich als lezer uitgenodigd voelt om
met ons samen op zoek te gaan—misschien wel naar een
gezamenlijke toekomst.

‘Connected Learning’ Research Platform:

For over fifteen years, The Hague University of Applied
Sciences has been carrying out research as part of its mission.
While education is often rooted in monodisciplinary
subject areas, research allows for a broader look at areas of
society (care, security, entrepreneurship etc.), where complex
problems more often than not require a multidisciplinary approach.
Today, barely anyone works on problems or challenges
alone or solely with colleagues from within the same subject
area. Universities of applied sciences are uniquely placed
to deal with these changes in professional practices; after all,
we train the professionals who will one day enter that field.
Researching and experimenting with new challenges in professional
practice allows us to connect more strongly with society,
enables us to be innovative in our professional training
and gives lecturers, researchers and students the opportunity
to develop themselves by cooperating on the challenges and
issues that will shape the future of that professional practice.
Most research is carried out under the guidance of professors
who cooperate with lecturers/researchers, students and
the professional field, mainly on long-term research agendas
that provide an outline for various sub-activities. One of the ways in which research is organised at The Hague University
of Applied Sciences is in the form of research platforms
that focus on various areas of society. We are ‘Connected
Learning’, a research platform focusing on learning in the
network society — in that society as such, but also in professional
practice and our education. Nice to meet you! So, what
do we do? That’s what this book is about, so we’re not going
to give anything away just yet. Just thinking about our name,
what do you expect we do? Any ideas? Or not a clue at all? If
you’d like to find out,
keep reading to find out what inspires us, what challenges
we face and what drives our curiosity. Some of our ideas
are well-established because we’ve been researching them
for years, while other, newer ideas are more challenging to
grasp. This book provides an overview of where we stand in
2018. You could see it as an initial introduction, with the emphasis
on “initial”; we work with many different partners, and
we enjoy doing so. Alternatively, you could see it as a calling
card for our research agenda. We sincerely hope that, as a
reader, you feel encouraged to join us in our quest — possibly
towards a joint future.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFaculteit Sociaal Werk & Educatie
Faculteit IT & Design
Faculteit Business, Finance & Marketing
Faculteit Management & Organisatie
LectoraatLectoraat Inclusive Education
Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk
Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling
Lectoraat Global Learning
Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving
Jaar2018
TypeBoek
ISBN978-90-73077-92-8
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk