De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Haalbaarheidsstudie Mobilitheek

Uitleenservice voor sporthulpmiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Haalbaarheidsstudie Mobilitheek

Uitleenservice voor sporthulpmiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op dit moment is er in Den Haag geen centraal punt waar het mogelijk is om sporthulpmiddelen te lenen. De gemeente Den Haag zou graag een inclusief beweegaanbod willen aanbieden waaraan mensen met een lichamelijke beperking volwaardig kunnen deelnemen. Vanuit het lectoraat revalidatie van De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie is het idee ontstaan om een Mobilitheek op te zetten. Dit is een centrale locatie waar sporthulpmiddelen bekeken, aangemeten en uitgeleend kunnen worden met als doel mensen de omgang met het hulpmiddel te laten ervaren. Een dergelijk initiatief sluit aan bij de ambitie van de gemeente Den Haag om een alomvattend sportaanbod aan te bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft. Om te onderzoeken of het opzetten van een Mobilitheek in Den Haag mogelijk is en op welke manier dit initiatief gerealiseerd kan worden, wordt uit opdracht van het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) middels dit rapport de haalbaarheid van het project worden geëvalueerd. De volgende hoofdvraag is hierbij opgesteld: is het opzetten van een Mobilitheek in Den Haag haalbaar? Bij het beantwoorden van de hoofdvraag zijn zowel de behoefte aan een Mobilitheek onder mensen met een lichamelijke beperking en betrokken organisaties, alsook de logistieke en financiële aspecten van opzetten van een Mobilitheek uiteengezet. Daarnaast is de mogelijkheid tot een samenwerking met belanghebbende partijen geanalyseerd. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is het adviseren van het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) en het lectoraat revalidatie over de haalbaarheid van het opzetten van een Mobilitheek in Den Haag voor mensen met een lichamelijk beperking. De doelgroep hierbij bestaat uit (aangepaste) sportverenigingen, revalidatiecentra, het Beweegloket locatie Sportcampus Zuiderpark. Uit gesprekken met doelgroep is gebleken dat mensen met een lichamelijke beperking voor het uitproberen van hulpmiddelen hedendaags afhankelijk zijn van sportverenigingen. Met name de reguliere sportverenigingen missen een service waarbij mensen met een lichamelijke beperking sporthulpmiddelen kunnen testen. Daarnaast hebben verenigingen voor aangepaste sporten vaak niet de capaciteit om voor ieder sporthulpmiddel een testmodel aan te schaffen. Om die redenen wordt verwacht dat er behoefte is aan een Mobilitheek. In de huidige haalbaarheidsstudie wordt deze verwachting bevestigd aan de hand van een enquête onder mensen met een lichamelijke beperking. Voor reguliere sporten wordt door de Sport-O-Theek van de gemeente Den Haag een vergelijkbare service aangeboden. Ten behoeve van een opslaglocatie, online services, een werkplaats, en vervoer kan een samenwerking tussen de Sport-O-Theek en een Mobilitheek worden gerealiseerd. Daarnaast kan er voor een meer centrale ligging in Den Haag ruimte door Sportcampus Zuiderpark beschikbaar worden gesteld. Uit de financiële analyse is gebleken dat voor het opzetten van een Mobilitheek er een aantal fondsen financiële ondersteuning kunnen bieden bij het realiseren van dit project. Hiermee zullen de bijkomende kosten grotendeels worden gedekt. De Mobilitheek bevat geen winstoogmerk. Geconcludeerd kan worden dat op basis van de resultaten van de huidige haalbaarheidsstudie er onder mensen met een lichamelijke beperking een behoefte bestaat aan een uitleenservice voor sporthulpmiddelen. Daarnaast blijkt dat er aan de logistieke en financiële voorwaarden voor het opzetten van een Mobilitheek kan worden voldaan. https://nl.linkedin.com/in/pascal-van-der-krogt-289915146

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk