De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Laat de professionalisering maar beginnen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Laat de professionalisering maar beginnen!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Jeugdformaat biedt professionele ondersteuning aan kinderen en jongeren die (om welke reden dan ook) het even niet op eigen kracht of met hulp van ouders redden. De afdeling huisvesting en facilitair beheer (nader te noemen HV&FB) verzorgt binnen stichting Jeugdformaat het beheer van alle panden, het beheer van het interieur, de inkoop van alle facilitaire zaken, het en het verzorgen van de diverse projecten zoals verhuizingen van voorzieningen. Op dit moment vinden er diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van Jeugdzorg. Het huidige stelsel van zorg voor jeugd functioneert op dit moment onvoldoende. Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende financiën voor de Jeugdzorg in één hand te leggen - die van de gemeenten - kunnen deze knelpunten worden aangepakt. Het kabinet Rutte heeft in het Regeerakkoord van oktober 2010 afgesproken dit stelsel te hervormen. De gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor een groot aantal voorzieningen, inclusief de gespecialiseerde jeugdzorg. Hierbij worden gemeenten verantwoordelijk voor de keuze van de organisatie(s) die zij inschakelen voor Jeugdzorg en de vorm van zorg waar ze het geld aan willen besteden (bijvoorbeeld: pleegzorg, ambulante hulp of logeerhuizen).

De afdeling HV&FB moet met de ontwikkeling meegaan, door verder te professionaliseren en knelpunten in de ontwikkeling van de afdeling HV&FB op te lossen. De onderzoeksvraag komt voort uit de vraag of deze professionalisering mogelijk is door een transformatie naar een regieorganisatie. Voor dit afstudeeronderzoek is de volgende specifieke onderzoeksvraag opgesteld: "In hoeverre kan de afdeling HV&FB transformeren naar een regieorganisatie, hierdoor aansluiten op de ontwikkelingen van stichting Jeugdformaat en wat is de toegevoegde waarde van een eventuele transformatie naar regieorganisatie?" Het afstudeerrapport heeft als doel om de afdeling HV&FB verder te professionaliseren en in de toekomst aan te sluiten op de nieuwe organisatie van Stichting Jeugdformaat door middel van een (eventuele) transformatie naar regieorganisatie. Om dit doel te bereiken is er gebruik gemaakt van theoretisch en empirisch onderzoek. De gebruikte dataverzamelingsmethode voor dit onderzoek zijn: interviewen, observatie en benchmarking (extern onderzoek).

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersStichting Jeugdformaat
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk