De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kwaliteit van leven na een cosmetische behandeling op jonge leeftijd

wat is het verschil in kwaliteit van leven voor en na een cosmetische behandeling in het gezicht, bij vrouwen die voor hun 25ste levensjaar deze behandeling hebben gehad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De kwaliteit van leven na een cosmetische behandeling op jonge leeftijd

wat is het verschil in kwaliteit van leven voor en na een cosmetische behandeling in het gezicht, bij vrouwen die voor hun 25ste levensjaar deze behandeling hebben gehad?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Cosmetische behandelingen bij jongvolwassenen is een onderwerp dat op het moment vol in de publieke belangstelling staat. Voornamelijk jonge vrouwen wagen zich aan deze behandelingen. Er is sprake van een verhoging van de minimumleeftijd waarop de cosmetische behandelingen mogen worden ondergaan. Echter is nog weinig bekend over de gevolgen van deze behandelingen op de kwaliteit van leven wanneer ze worden ondergaan op jonge leeftijd. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de mens volledig ontwikkeld is vanaf zijn 25ste levensjaar, wat de besluitvorming over het ondergaan van een cosmetische behandeling zou kunnen beïnvloeden. Wat is het verschil in de kwaliteit van leven voor en na een cosmetische behandeling in het gezicht, bij vrouwen die voor hun 25ste levensjaar deze behandeling hebben ondergaan? Is de vraag die met dit onderzoek beantwoord wordt.
Methode: Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief praktijkonderzoek gebruikt. Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd middels verdiepende interviews, waaraan vijf respondenten hebben deelgenomen. Het kwantitatieve praktijkonderzoek bestond uit een enquête onder 106 respondenten waarbij de FACE Q vragenlijst als uitgangspunt is gebruikt om de kwaliteit van leven te meten.
Resultaten: Uit het literatuuronderzoek en praktijkonderzoek is naar voren gekomen dat cosmetische behandelingen een positieve invloed hebben op het psychische en sociale aspect van de kwaliteit van leven. Na het analyseren van de enquête blijkt de leeftijd waarop de eerste cosmetische behandeling wordt ondergaan de grootste invloed te hebben op het verschil in de kwaliteit van leven op psychisch en sociaal vlak. Hoe hoger de leeftijd van de respondent op het moment van de eerste behandeling, hoe kleiner het verschil in verbetering van de kwaliteit van leven op psychisch en sociaal vlak. Op psychisch vlak hebben de meeste respondenten een verbetering ervaren met een gemiddelde verbetering van 17,34 In FACE Q score. Dit is tegelijk het aspect waarin het meeste verschil tussen voor en na de cosmetische behandeling merkbaar was. Met het interview zijn tevens achterliggende oorzaken aan het licht gebracht voor het verschil in de kwaliteit van leven voor en na een cosmetische behandeling.
Conclusie: Op grond van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het verschil in de levenskwaliteit voor en na een cosmetische behandeling het grootst is wanneer de behandeling op jonge leeftijd wordt ondergaan. Welke cosmetische behandeling precies wordt ondergaan, heeft daarentegen geen te voorspellen invloed op het verschil in de kwaliteit van leven. Voornamelijk op het psychische en sociale vlak van de levenskwaliteit is na afloop van de behandelingen een positief verschil merkbaar. Over de lichamelijke impact van de behandeling op de levenskwaliteit kan geen uitspraak worden gedaan.
https://www.linkedin.com/in/margot-de-nennie-5b3a4a122/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingGVS Huidtherapie
PartnersVan Lennep Kliniek
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk