De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Extramuralisering in de zorg : adviesrapport voor de samenstelling van een gemeentebreed dienstenpakket, afgestemd op de behoeften van de bevolking en de mogelijke gevolgen hiervan voor Stichting Woonzorgcentra LAS.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Extramuralisering in de zorg : adviesrapport voor de samenstelling van een gemeentebreed dienstenpakket, afgestemd op de behoeften van de bevolking en de mogelijke gevolgen hiervan voor Stichting Woonzorgcentra LAS.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Nederland vergrijst, dit is ook duidelijk zichtbaar binnen de gemeente Teylingen, er komen steeds meer ouderen met steeds meer wensen. Hier is volop aandacht voor. Een van deze wensen is het langer zelfstandig blijven wonen. Vanuit de regering wordt hierop ingespeeld door middel van wetgeving. Voorbeelden zijn de veranderde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die vermoedelijk op 1 januari 2007 in werking treed.
Mede hierdoor wordt extramurale dienstverlening steeds belangrijker. De traditionele zorgcentra houden op te bestaan, en veranderen in woonzorgcomplexen waarbij wonen en zorg gesplitst zijn. Er komt meestal een zorgunit vanuit het oude zorgcentrum waar men zorg kan afnemen, daarnaast kunnen woningen gehuurd of gekocht worden (meestal van een woningcorporatie). In dit kader is mij gevraagd het volgende te onderzoeken:

Welk dienstenpakket zou Stichting Woonzorgcentra LAS aan moeten gaan bieden om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners van het zorgcentrum en de gemeente Teylingen, en wat zijn de mogelijke organisatorische gevolgen als Stichting Woonzorgcentra LAS haar diensten op de extramurale markt aanbiedt?

Als eerste is via deskresearch onderzoek gedaan naar de huidige ontwikkelingen. Daarna is het dienstenaanbod van de Stichting in kaart gebracht, verder is naar de concurrentie gekeken en naar wat zij aanbieden. Aan de hand hiervan is een enquête opgesteld om te onderzoeken aan welke diensten de bewoners van de complexen en de gemeente Teylingen behoefte hebben. Hiernaast is rekening gehouden met de kansen en bedreigingen (SWOT analyse) voor de organisatie, de rol die de Stichting in de toekomstige wijze van zorg- en dienstverlening wil gaan vervullen en de randvoorwaarden, zoals het benodigde aantal in te vullen zorg- en dienstverleningsuren en de mate van concurrentie.
Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is geadviseerd een aantal deelpakketten samen te stellen in plaats van een basisdienstenpakket. Een pakket met diensten waarvoor men indicatie nodig heeft en een aantal pakketten waarop men zich zonder indicatie kan abonneren. Met de toenemende mate van individualisering, het belang van keuzevrijheid voor de consument en de opkomst van de 'vitale oudere' is dit veel klantgerichter dan een enkelvoudig pakket.
Gezien de behoefte aan diensten, zoals die middels de enquête is vastgesteld, kan worden aangenomen dat Stichting Woonzorgcentra LAS voldoende aanvragen krijgt om het aantal zorg- en dienstverleningsuren voor de basisdiensten in te vullen. Voor huishoudelijke verzorging lijkt dit in ieder geval haalbaar, voor persoonlijke verzorging is de vraag kleiner dan het aanbod, omscholing van personeel zou een optie zijn. Het aanbieden van verpleging (VP) lijkt in principe haalbaar, wel is het aan te raden op termijn meer personeel aan te trekken. Voor ondersteunende of dagbegeleiding (ODB) lijkt het zinvol een nieuwe oplossing te zoeken, of in de zin van meer personeel, of door het op een andere manier aan te bieden. Ook het keuken en overhead personeel lijkt men te kunnen behouden. Voor de overige diensten worden voornamelijk vrijwilligers ingezet.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingFM Facility Management
PartnersStichting Woonzorgcentra LAS, gemeente Teylingen
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk